Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3 f. Opvatting aangaande de werkzaamheden van het ad-hoccomité met betrekking tot de toekomst van de Europese Gemeenschap (Dooge-Comité).
Besloten wordt dat Van Eekelen zich tijdens de eerste bijeenkomst zeer terughoudend zal opstellen en direct een verslag zal rondzenden. Een inhoudelijke bespreking in de raad kan later volgen. Verschillende bewindslieden plaatsen vraagtekens bij de positie van Van Eekelen als politicus in het comité dat voornamelijk uit ambtelijke deelnemers bestaat. Van Eekelen wijst erop dat ongedacht de status van de afzonderlijke leden er voor allen een directe band met regeringsleiders bestaat. Over de problematiek die het comité gaat bespreken is reeds veel gerapporteerd Het gaat er nu om opties af te bakenen die de ontwikkeling van de Europese Gemeenschap verder kunnen helpen. In het comité zal dan ook niet gestreefd worden naar concesus maar naar het presenteren van verschillende inzichten aan de ER . Hopelijk zullen over de financiële discipline nog dit jaar bindende afspraken worden gemaakt. Naast aandacht voor budgettaire kwesties stipt de raad ook de rol van het Europees Parlement aan evenals het Europa van twee snelheden.