Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z01006
12-10-1984
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
3 f. EG-ACS.
Binnen de EG is met veel moeite overeenstemming bereikt over een bedrag van 7 miljard gulden voor het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF). Frankrijk is van mening dat dit te weinig is. De ACS-landen hebben zich daar bij aangesloten. Nederland vindt dat het EOF door de EG wordt vastgesteld en dat de ACS-landen daarbij niet worden betrokken. Van Eekelen vreest dat onder de huidige omstandigheden in de onderhandelingen weinig kan worden bereikt op het gebied van mensenrechten. Men moet wel vasthouden aan het noemen van mensenrechten in de preambule van het nieuwe verdrag, anders zou het voor het Nederlandse parlement onacceptabel zijn.