Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z01142
24-01-1986
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
3 d. Secretariaat Eureka.
In de high-level group is afgesproken dat het secretariaat van Eureka in Brussel zal worden gevestigd, met een Fransman aan het hoofd. Op het initiatief van Nederland zal er een industriƫle adviesraad worden ingesteld. Als voorzitter is dr. W. Dekker van Philips gevraagd. Van Aardenne wijst erop de resultaten van het overleg voorzichtig te beoordelen. Vraag is of Frankrijk op politiek niveau akkoord zal gaan. De industriƫle adviesraad sprak de Fransen niet aan, aangezien daardoor de functie van het hoofd van het secretariaat zal worden uitgehold. Van de Broek meent dat er in dit stadium voorlopig kan worden afgewacht.
Zie ook