Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z01148
28-02-1986
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
3 e. Benoemingen hoge ambtenaren bij Europese Commissie.
Er is een impasse ontstaan in de onderhandelingen voor de benoeming van enige directeuren-generaal bij de Europese Commissie. De twee Nederlandse kandidaten voor de DG transport en DG milieu zijn zonder opgave van reden door commissaris Davis afwezen. Van Eekelen vermoedt dat hij zijn eigen kandidaten naar voren wil schuiven. Nederland heeft nu de post van DG fiscale zaken aangeboden gekregen. Bij die post heeft Nederland echter geen belangen. Van Eekelen lijkt het het beste Delors over deze kwestie te benaderen. De raad stemt ermee in dat Van Eekelen inzake een notitie zal doen toekomen aan Kok.
Zie ook