Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z01156
21-08-1975
Samenvatting
Duisenberg aan Den Uyl: Informele bijeenkomst van EG-Ministers van Financiën te Venetië op 24 augustus 1975.
De Groep voor de Coördinatie van Economische Politiek op Korte termijn van de EG heeft een concept-persbericht opgesteld dat door de EG-ministers moet worden goedgekeurd. Bij relatief krachtige landen wordt aangedrongen op onmiddellijke actie tot stimulering van de economie. Duisenberg wil geen toezeggingen doen ten aanzien van eventuele nieuwe stimuleringsmaatregelen in Nederland.

Bijlagen: concept-persbericht en commentaar van Raadsadviseur op brief Duisenberg waarin hij de terughoudende houding van de minister ten aanzien van het volgens hem genuanceerde communiqué bestempelt als 'koudwatervrees'.