Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z01168
11-02-1976
Actoren
Conclusies met bijlage
Samenvatting
Conclusies van de Coördinatie Commissie dd. 11 februari 1976.
-Nederland kan zich in de komende raad welwillend opstellen t.a.v. de Commissievoorstellen over de landbouwprijzen. Nederlad zou echter geen prijsstijging hoger dan 8% kunnen aanvaarden.
- De zuivelsector zal in de besprekingen de moeilijkste zijn gezien aan de ene kant het belang van de Nederlandse boer en aan de andere kant het blenag van een herstel van het marktevenwicht. Nederland zal zich t.a.v. de prijsverhoging opstellen onder de aangegeven marge van 1.3. Marktoverschotten moeten verdwijnen.
- De CoCo acht het voorstel tot verplichte bijmenging onaantrekkelijk. De alternatieven lijken echter nog onaantrekkelijker. EZ tekent hierbij een reserve aan.
- Het ministerie van Financiën tekent een reserve aan op de financiële consequenties van maatregelen in de zetmeelindustrie en van de uiteindelijke packagedeal. Er kan nog geen besluit worden geaccepteerd zonder dat de financiële consequenties geheel kunnen worden overzien.

Bijlagen: Nota van het ministerie van Landbouw 'Prijsvoorstellen voor het seizoen 1976/1977 (landbouw)'(6-2-1976)
Nota voor de Coördinatie Commissie betreffende de prijsvoorstellen voor het seizoen 1976/1977. (2-2-1976).