Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Nr. 632 Behandeling in MR van de concept-nota 'Europese Unie' voor de vaste kamercommissie.

Merckelbach geeft een overzicht van de standpunten en tevens zijn visie op de discussie over de nota.
Pronk en Trip wensen tevens voorwaardelijkheid t.a.v. de besluitvorming. Van der Stoel wil de passage echter niet ontkrachten: dan kun je iedere voortgang van het integratieproces wel vergeten. Merckelbach sluit zich hierbij aan. Hij is echter van mening dat Van der Stoel wel moet toegeven op het punt van bindende verplichten m.b.t. EMU. Ook de twee snelheden moet worden afgewezen. Het tegenbetoog kan aan anderen (BRD) worden overgelaten. Tevens moet Van der Stoel het punt over het beleidsprogram van de EC in de nota laten staan. Merckelbach stelt Den Uyl voor zelf de discussie over de Europese regering op de Europese vergadertafel te krijgen. Bij BZ bestaat hierover weinig enthousiasme.

Bijgevoegd: Nota Europese Unie die tijdens de MR van 19 maart 1976 is rondgedeeld.
Zie ook