Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z01208
19-07-1978
Samenvatting
Conclusies van de Coördinatie Commissie dd. 19 juli 1978.
1. EcoFin Raad
- Mede gezien de Nederlandse aandrang op parallele actie op het gebied van economische en monetaire politiek dient van Nederlandse zijde te worden bepleit dat de volgende EcoFin Raad besluiten neemt op het terrein van 'concerted action'. Betrokken werkgroepen moeten opdracht krijgen zich hierop te richten.Het ministerie van Buitenlandse Zaken zal het initiatief nemen tot het instellen van een werkgroep die de Nederlandse positie met betrekking tot de verschillende, bredere aspecten van het monetair beleid zal uitwerken.
- In het licht van verdere ontwikkelingen van de monetaire samenwerking moet het handhaven van disciplines op het terrein van kredieten extra zwaar wegen. Italiaanse verzoeken moeten restrictief worden benaderd.
4. Algemene Raad
- Nederland zal aandringen dat het Comité van PV's de opdracht ontvangt om een oplossing te vinden voor de problemen omtrent de Commissievoorstellen inzake de bestrijding van de jeugdwerkloosheid.
- Nederland moet de noodzaak voor herstructurering in de staalsector nogmaals onderstrepen om verlenging van de genome crisismaatregelen te voorkomen.

De CoCo bespreekt tevens (technische) aspecten van de Landbouwraad en de Visraad.