Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z01220
21-09-1978
Samenvatting
652. Toekomstige honorering van direct gekozen Europese parlementariërs.
Over de notitie inzake de Nederlandse standpuntbepaling inzake de toekomstige honorering van Europarlementariërs bestaat volledige overeenstemming tussen Financiën en Binnenlandse Zaken. BuZa heeft er niet aan mee willen werken omdat het zich nog niet wil binden aan een bepaald standpunt.Van der Voet onderschrijft de voorgestelde conclusie volledig. De notitie geeft de voorkeur aan een nationale honorering gelijk aan die van een parlementslid in zijn thuisland met een gelijke netto-toeslag voor alle Europese parlementariërs. Dit systeem handhaaft per land de gelijkheid tussen het Europese en nationale parlement en leidt niet tot fantastisch hoge netto-salarissen.