Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z01228
15-03-1979
Samenvatting
441. Conclusies van de coƶrdinatiecommissie dd. 14 maart 1979.

Het conflict tussen MinFin en MinBuZa over de Europese begroting gaat over de mate waarin rentesubsidies in EMS-kader t.b.v. Italiƫ mogen worden gecompenseerd door verlaging van de verhoging t.b.v. het Regionaal Fonds. De BRD wil met name volledige compensatie. Vraag is of Nederland het risico moet nemen extra geld op te brengen voor het Regionaal Fonds. BuZa wijst erop dat daarnaast Italiaanse steun nodig is voor het eerste deel van het begrotingspakket. Een gebaar t.a.v. de EMS rentesubsidies is dan wel verdedigbaar. Hiervoor pleit dat een einde kan worden gemaakt aan de slepende conflicten over de begroting tussen Raad en Parlement.
Zie ook