Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Nota m.b.t. de voorbereiding van de EEG-Milieuraad op 19 juni 1979.
Op de EEG-milieuraad zullen 4 richtlijnen worden behandeld die betrekking hebben op luchtverontreinging, de lozing van gevaarlijke stoffen en de kwaliteit van (drink)water.
- Er bestaat discussie over de kwaliteitsnormen van luchtverontreiniging die onderdeel worden van een Europese richtlijn. Het Ministerie van Volksgezondheid & Milieu pleit voor strengere normen en minder vergaande compromisbereidheid. Dit kan echter blokkering van de richtlijn tot gevolg hebben.
- Engeland wil meetmethodes, frequentie van bemonstering en analyse van parameters voor de kwaliteit van oppervlaktewater bestemd voor drinkwater niet verplicht stellen in een richtlijn. Nederland kan hier niet meer instemmen.

Bijlage: Franstalig memorandum van de Benelux over nucleaire installaties