Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands

W. Albeda


Achternaam:
Voorletters:
Tussenvoegsel:
Voornaam:
Roepnaam:
Geslacht:
Titulatuur:
Geboortedatum:
Sterfdatum:
  Albeda
  W.
 
  Willem
  Wil
  Man
  prof. dr.
  23-6-1925
 

Functie: Verbonden
Aantekeningen: aan het Christelijk Nationaal Vakverbond in Nederland, 11-11-1963

Functie: Lid
Aantekeningen: Surinaams-Nederlandse commissie van deskundigen belast met opstellen raamwerk voor nieuwe Surinaamse meerjarenplan, 1974

Functie: Adviseur
Aantekeningen: (economisch) van de Nederlandse Christelijke Bouwbedrijfsbond, juni 1955

Functie: Lid NAR
vanaf 22-01-1964 tot 12-09-1966
Aantekeningen: in deze periode secretaris van het Christelijk Nationaal Vakverbond (tot 01-09-1966. Vanaf 01-09-1966 hoogleraar aan de Nederlandse Economische Hogeschool)

Functie: Hoogleraar
vanaf 1966 tot 19-12-1977
Aantekeningen: sociaal-economisch beleid Erasmusuniversiteit te Rotterdam,

Functie: Minister van Sociale Zaken
vanaf 19-12-1977 tot 11-09-1981
Aantekeningen: Van Agt I