Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands

W.F. de Gaay Fortman


Achternaam:
Voorletters:
Tussenvoegsel:
Voornaam:
Roepnaam:
Geslacht:
Titulatuur:
Geboortedatum:
Sterfdatum:
  Gaay Fortman
  W.F.
  de
  Wilhelm Friedrich
  Gaius
  Man
  prof. mr.
  8-5-1911
  29-3-1997

Functie: Voorzitter
Aantekeningen: VIRO, 11-11-1963

Functie: Voorzitter
Aantekeningen: Werkgroep Wettelijke Grondslag NAR, 1968

Functie: Lid
Aantekeningen: van het bestuur Organisatie ZWO, 1964, 1966

Functie: Hoogleraar
vanaf 30-05-1947 tot 11-05-1973
Aantekeningen: aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, privaatrecht en arbeidsrecht

Functie: Lid Eerste Kamer
vanaf 20-09-1960 tot 11-05-1973
Aantekeningen: voor de ARP

Functie: Rector-magnificus
vanaf 19-09-1962 tot 18-09-1963
Aantekeningen: Vrije Universiteit

Functie: Lid NAR
vanaf 22-01-1964 tot 07-11-1969

Functie: Rector-magnificus
vanaf 22-9-1965 tot 4-9-1972
Aantekeningen: van de Vrije Universiteit

Functie: Fractievoorzitter
vanaf 11-05-1971 tot 11-05-1973
Aantekeningen: ARP in Eerste kamer

Functie: Voorzitter
vanaf 12-01-1972 tot 06-1973
Aantekeningen: Koninkrijkscommissie inzake de staatkundige verhoudingen tussen Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen

Functie: Minister
vanaf 11-05-1973 tot 25-11-1975
Aantekeningen: belast met coördinatie van aangelegenheden Suriname en de Nederlandse Antillen betreffend en met de zorg voor aan Suriname en de Nederlandse Antillen te verlenen hulp en bijstand.

Functie: Minister van Binnenlandse Zaken
vanaf 11-05-1973 tot 19-12-1977
Aantekeningen: Kabinet-Den Uyl

Functie: Minister
vanaf 25-11-1975 tot 19-12-1977
Aantekeningen: belast met coördinatie van aangelegenheden de Nederlandse Antillen betreffend en met de zorg voor aan de Nederlandse Antillen te verlenen hulp en bijstand.

Functie: Minister van Justitie
vanaf 8-12-1977 tot 19-12-1977

Functie: Vice minister-president
vanaf 8-12-1977 tot 19-12-1977

Functie: Lid Eerste Kamer
vanaf 20-9-1977 tot 10-6-1981
Aantekeningen: voor de ARP (vanaf 11-10-1980 voor het CDA)