Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands

E.H. Loen


Achternaam:
Voorletters:
Tussenvoegsel:
Voornaam:
Roepnaam:
Geslacht:
Titulatuur:
Geboortedatum:
Sterfdatum:
  Loen
  E.H.
 
  Evert Hubertus
 
  Man
  Drs.
  23-7-1931
 

Functie: Hoofd
Aantekeningen: van de afdeling Economische Samenwerking, Directie Economische Samenwerking (DES/ES), DGES. Tegelijkertijd werkzaam (administrateur) bij de Directie Financieel-Economische Ontwikkelingshulp (DFO), DGIS, 1967. In de loop van 1967 werden deze directies gesplitst. Tot die tijd waren de ambtenaren officieel werkzaam bij beide directies.

Functie: Hoofd
tot 1972
Aantekeningen: van het Bureau Economische en Statistische Aangelegenheden, Directie Economische Samenwerking (DES/EA), Directoraat-Generaal Europese Samenwerking, ministerie van Buitenlandse Zaken, 1964, 1965, 1966

Functie: Ambtenaar
Aantekeningen: (adjunct-referendaris) van Bureau Economische en Statistische Aangelegenheden, Directie Vrijhandelszone en OEES (DVO/ES), Directoraat-Generaal Europese Samenwerking, ministerie van Buitenlandse Zaken, 1961

Functie: Lid
vanaf 1964 tot 1967
Aantekeningen: van de Subcommissie Financieel-economische Hulp (subcommissie 2), 1965

Functie: Plv. chef
vanaf 1967 tot 1972
Aantekeningen: Directie Economische Samenwerking (DES), ministerie van Buitenlandse Zaken

Functie: Werkzaam
vanaf 1972
Aantekeningen: bij het ministerie van Economische Zaken