Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands

Th.H. Bot


Achternaam:
Voorletters:
Tussenvoegsel:
Voornaam:
Roepnaam:
Geslacht:
Titulatuur:
Geboortedatum:
Sterfdatum:
  Bot
  Th.H.
 
  Theodorus Hendrikus
 
  Man
  mr.
  20-7-1911
  24-9-1984

Functie: Voorzitter
Aantekeningen: werkgroep Bedrijfsleven en Ontwikkelingssamenwerking, 1981

Functie: Lid
Aantekeningen: Interdepartementale Adviescommissie inzake Integratie-vraagstukken, 1955

Functie: Bestuurslid
Aantekeningen: NOVIB, 1957

Functie: Permanent vertegenwoordiger UNIDO
Aantekeningen: in 1975. NB tevens ambassadeur in Wenen

Functie: Wnd. hoofd
vanaf 1946 tot 1-6-1948
Aantekeningen: van de afdeling Voorbereiding Staatsrechtelijke Hervormingen van het Ministerie van Overzeese Rijksdelen

Functie: Wnd. hoofd
vanaf 01-06-1948 tot 01-03-1949
Aantekeningen: van de afdeling Politieke Zaken van het Algemeen Secretariaat in Batavia

Functie: Politiek adviseur
vanaf 01-03-1949 tot 01-01-1950
Aantekeningen: van de Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon te Batavia

Functie: Raadadviseur
vanaf 01-01-1950 tot 1-3-1954
Aantekeningen: in algemene dienst van het Ministerie van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen. Tevens adjunct-secretaris-generaal van de Nederlands-Indonesische Unie.

Functie: Chef
vanaf 1-3-1954 tot 23-11-1959
Aantekeningen: Directie Westelijke Samenwerking (vanaf 1959 Directie NAVO- en WEU-zaken), ministerie van Buitenlandse Zaken

Functie: Staatssecretaris Binnenlandse Zaken
vanaf 23-11-1959 tot 24-07-1963
Aantekeningen: kabinet De Quay

Functie: Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
vanaf 24-07-1963 tot 14-04-1965
Aantekeningen: Kabinet-Marijnen

Functie: Minister ZP
vanaf 14-04-1965 tot 22-11-1966
Aantekeningen: Kabinet-Cals, belast met hulp aan minder ontwikkelde landen

Functie: Voorzitter
vanaf 14-04-1965 tot 05-04-1967
Aantekeningen: Coördinatie Commissie inzake Hulpverlening aan Minder Ontwikkelde Landen

Functie: Minister ZP
vanaf 22-11-1966 tot 05-04-1967
Aantekeningen: Kabinet-Zijlstra, belast met hulp ontwikkelingslanden. Als zodanig tevens voorzitter van de IGGI. (J. Everts neemt zonodig waar).

Functie: Ambassadeur
vanaf 1968 tot 1973
Aantekeningen: van Nederland in Ottawa

Functie: Ambassadeur
vanaf 1973 tot 1976
Aantekeningen: te Wenen tevens PV bij Internationale Atoomorganisatie

Functie: Voorzitter
vanaf 1977
Aantekeningen: Nationale Commissie Wetenschap en Technologie, 1977

Functie: Voorzitter
vanaf 31-05-1978 tot 01-09-1980
Aantekeningen: Nationale Commissie Internationaal Jaar van het Kind 1979