Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands

J. Wemelsfelder


Achternaam:
Voorletters:
Tussenvoegsel:
Voornaam:
Roepnaam:
Geslacht:
Titulatuur:
Geboortedatum:
Sterfdatum:
  Wemelsfelder
  J.
 
  Jozias
 
  Man
  prof. dr.
  25-7-1922
 

Functie: Hoofd
Aantekeningen: van Afdeling Studie Algemene Economische Vraagstukken, Directie Integratie, Directoraat-Generaal voor de BEB, Ministerie van Economische Zaken, 1957.

Functie: Vertegenwoordiger
Aantekeningen: van het Ministerie van Economische Zaken in de Cie. voor ITH, 1956

Functie: Hoofd
vanaf 1954 tot 1958
Aantekeningen: Afdeling Algemene Integratie, Diretie Integratie, DG BEB, ministerie van EZ.

Functie: Hoogleraar
vanaf 1958
Aantekeningen: economie aan de Technische Hogeschool Eindhoven