Overzicht bedragen per jaar

 
English | Nederlands

Chronologisch overzicht van bedragen per jaar

Alle bedragen per jaar van de post worden getoond.

beginjaar eindjaar

In het overzicht van posten kunt u naar specifieke posten zoeken. Door op het bronnummer te klikken krijgt u gedetailleerde informatie over de bron.

Er zijn in totaal 171039 bedragen gevonden.

Regio Post Jaar Bron Noot
Zeeland (Zeeland (incl. Committimus)) restituties 1574
2.388
701 gerestitueerde ontvangsten en niet ontvangen maar wel verantwoordde gelden (NB: deze rekening loopt over de 31,5 maanden sep. 1573 - apr. 1576; digitaal raadpleegbaar, zie "bron")
Zeeland (Zeeland (incl. Committimus)) terugbetaling leningen Vlissingen aan fortificatiën 1574
11.664
701 terugbetaling van leningen verstrekt door burgers van Vlissingen tot fortificatiën, vereringen aan de graaf van Schwarzenburg etc. (NB: deze rekening loopt over de 31,5 maanden sep. 1573 - apr. 1576; digitaal raadpleegbaar, zie "bron")
Zeeland (Zeeland (incl. Committimus)) terugbetaling leningen Middelburg aan admiraal 1574
3.696
701 terugbetaling van leningen verstrekt door burgers en inwoners van Middelburg aan admiraal Boisot en anderen (NB: deze rekening loopt over de 31,5 maanden sep. 1573 - apr. 1576; digitaal raadpleegbaar, zie "bron")
Zeeland (Zeeland (incl. Committimus)) terugbetaling leningen Middelburg 1574
4.668
701 terugbetaling van leningen verstrekt door burgers en inwoners van Middelburg (NB: deze rekening loopt over de 31,5 maanden sep. 1573 - apr. 1576; digitaal raadpleegbaar, zie "bron")
Zeeland (Zeeland (incl. Committimus)) benodigdheden oorlogsschepen 1574
2.490
701 (NB: deze rekening loopt over de 31,5 maanden sep. 1573 - apr. 1576; digitaal raadpleegbaar, zie "bron")
Zeeland (Zeeland (incl. Committimus)) terugbetaling leningen 1574
15.066
701 (NB: deze rekening loopt over de 31,5 maanden sep. 1573 - apr. 1576; digitaal raadpleegbaar, zie "bron")
Zeeland (Zeeland (incl. Committimus)) verschoten penningen en terugbetaalde leningen 1574
28.188
701 (NB: deze rekening loopt over de 31,5 maanden sep. 1573 - apr. 1576; digitaal raadpleegbaar, zie "bron")
Zeeland (Zeeland (incl. Committimus)) rentmeester geestelijke goederen Veere 1574
180
701 rentmeester geconfisceerde en geannoteerde geestelijke goederen Veere (NB: deze rekening loopt over de 31,5 maanden sep. 1573 - apr. 1576; digitaal raadpleegbaar, zie "bron")
Zeeland (Zeeland (incl. Committimus)) rentmeester geannoteerde goederen Vlissingen 1574
3.060
701 (NB: deze rekening loopt over de 31,5 maanden sep. 1573 - apr. 1576; digitaal raadpleegbaar, zie "bron")
Zeeland (Zeeland (incl. Committimus)) terugbetaling leningen gouverneur Beoosten Schelde 1574
24.000
701 (NB: deze rekening loopt over de 31,5 maanden sep. 1573 - apr. 1576; digitaal raadpleegbaar, zie "bron")
Zeeland (Zeeland (incl. Committimus)) dijkage van Walcheren 1574
14.676
701 (NB: deze rekening loopt over de 31,5 maanden sep. 1573 - apr. 1576; digitaal raadpleegbaar, zie "bron")
Zeeland (Zeeland (incl. Committimus)) uitkoop aandeel in buiten en prijzen 1574
22.080
701 uitkoop van het aandeel in buiten aan prijzen aan de kapiteinen, bootsgezellen en kooplieden toekomend (NB: deze rekening loopt over de 31,5 maanden sep. 1573 - apr. 1576; digitaal raadpleegbaar, zie "bron")
Zeeland (Zeeland (incl. Committimus)) terugbetaling verkocht zout Middelburg 1574
10.014
701 terugbetaling opbrengsten geannoteerd en verkocht zout aan burgers en inwoners van Middelburg die hebben aangetoond dat het henzelf toekwam (NB: deze rekening loopt over de 31,5 maanden sep. 1573 - apr. 1576; digitaal raadpleegbaar, zie "bron")
Zeeland (Zeeland (incl. Committimus)) oorlog te water Zierikzee 1574
45.270
701 aan de stad Zierikzee tot betaling kapiteinen, soldaten en bootsgezellen (NB: deze rekening loopt over de 31,5 maanden sep. 1573 - apr. 1576; digitaal raadpleegbaar, zie "bron")
Zeeland (Zeeland (incl. Committimus)) aluin 1574
3.702
701 89 vaten aluin (NB: deze rekening loopt over de 31,5 maanden sep. 1573 - apr. 1576; digitaal raadpleegbaar, zie "bron")
Zeeland (Zeeland (incl. Committimus)) lichting van Schotse soldaten 1574
4.002
701 (NB: deze rekening loopt over de 31,5 maanden sep. 1573 - apr. 1576; digitaal raadpleegbaar, zie "bron")
Zeeland (Zeeland (incl. Committimus)) verloren schepen 1574
3.804
701 vergoeding voor verloren gegane schepen (NB: deze rekening loopt over de 31,5 maanden sep. 1573 - apr. 1576; digitaal raadpleegbaar, zie "bron")
Zeeland (Zeeland (incl. Committimus)) compensatie Vlissingen voor overkomen Middelburg 1574
26.118
701 verachterheidt (compensatie) van Vlissingen voor het overkomen van Middelburg (NB: deze rekening loopt over de 31,5 maanden sep. 1573 - apr. 1576; digitaal raadpleegbaar, zie "bron")
Zeeland (Zeeland (incl. Committimus)) geschut en pakhuizen 1574
228
701 (NB: deze rekening loopt over de 31,5 maanden sep. 1573 - apr. 1576; digitaal raadpleegbaar, zie "bron")
Zeeland (Zeeland (incl. Committimus)) proviand schepen 1574
45.774
701 (NB: deze rekening loopt over de 31,5 maanden sep. 1573 - apr. 1576; digitaal raadpleegbaar, zie "bron")
Zeeland (Zeeland (incl. Committimus)) Engelse kooplieden 1574
9.780
701 merchant adventurers Londen (NB: deze rekening loopt over de 31,5 maanden sep. 1573 - apr. 1576; digitaal raadpleegbaar, zie "bron")
Zeeland (Zeeland (incl. Committimus)) uitgaven tot nut algemene zaak 1574
48.672
701 (NB: deze rekening loopt over de 31,5 maanden sep. 1573 - apr. 1576; digitaal raadpleegbaar, zie "bron")
Zeeland (Zeeland (incl. Committimus)) compensatie Veere voor overkomen Middelburg 1574
64.074
701 verachtertheid (compensatie) van Veere voor het overkomen van Middelburg (NB: deze rekening loopt over de 31,5 maanden sep. 1573 - apr. 1576; digitaal raadpleegbaar, zie "bron")
Zeeland (Zeeland (incl. Committimus)) tafel prins van Oranje 1574
5.136
701 (NB: deze rekening loopt over de 31,5 maanden sep. 1573 - apr. 1576; digitaal raadpleegbaar, zie "bron")
Zeeland (Zeeland (incl. Committimus)) vivres 1574
14.778
701 (NB: deze rekening loopt over de 31,5 maanden sep. 1573 - apr. 1576; digitaal raadpleegbaar, zie "bron")
Zeeland (Zeeland (incl. Committimus)) traktementen, gages, soldijen en wedden 1574
878.922
701 (NB: deze rekening loopt over de 31,5 maanden sep. 1573 - apr. 1576; digitaal raadpleegbaar, zie "bron")
Zeeland (Zeeland (incl. Committimus)) oorlogvoering te water en te lande 1574
26.718
701 (NB: deze rekening loopt over de 31,5 maanden sep. 1573 - apr. 1576; digitaal raadpleegbaar, zie "bron")
Zeeland (Zeeland (incl. Committimus)) verkochte tarwe 1574
15.528
701 (NB: deze rekening loopt over de 31,5 maanden sep. 1573 - apr. 1576; digitaal raadpleegbaar, zie "bron")
Zeeland (Zeeland (incl. Committimus)) geconfisceerde schepen met zout 1574
7.470
701 te Middelburg en Arnemuiden in beslag genomen schepen met zout (NB: deze rekening loopt over de 31,5 maanden sep. 1573 - apr. 1576; digitaal raadpleegbaar, zie "bron")
Zeeland (Zeeland (incl. Committimus)) verkochte buiten Brouwershaven 1574
7.530
701 (NB: deze rekening loopt over de 31,5 maanden sep. 1573 - apr. 1576; digitaal raadpleegbaar, zie "bron")
Zeeland (Zeeland (incl. Committimus)) verkochte buiten Arnemuiden 1574
1.452
701 (NB: deze rekening loopt over de 31,5 maanden sep. 1573 - apr. 1576; digitaal raadpleegbaar, zie "bron")
Zeeland (Zeeland (incl. Committimus)) buiten Franse kapers 1574
8.538
701 tiende penning over de buiten en prijzen van de Franse kapers (NB: deze rekening loopt over de 31,5 maanden sep. 1573 - apr. 1576; digitaal raadpleegbaar, zie "bron")
Zeeland (Zeeland (incl. Committimus)) vendumeester Vlissingen sinds overgang Middelburg 1574
181.518
701 (NB: deze rekening loopt over de 31,5 maanden sep. 1573 - apr. 1576; digitaal raadpleegbaar, zie "bron")
Zeeland (Zeeland (incl. Committimus)) licenten Engeland 1574
19.002
701 (NB: deze rekening loopt over de 31,5 maanden sep. 1573 - apr. 1576; digitaal raadpleegbaar, zie "bron")
Zeeland (Zeeland (incl. Committimus)) sauvegarden Hontenisse en Ossenisse 1574
300
701 (NB: deze rekening loopt over de 31,5 maanden sep. 1573 - apr. 1576; digitaal raadpleegbaar, zie "bron")
Zeeland (Zeeland (incl. Committimus)) sauvegarden Breskenszand 1574
228
701 (NB: deze rekening loopt over de 31,5 maanden sep. 1573 - apr. 1576; digitaal raadpleegbaar, zie "bron")
Zeeland (Zeeland (incl. Committimus)) sauvegarden Oostvrije 1574
4.362
701 (NB: deze rekening loopt over de 31,5 maanden sep. 1573 - apr. 1576; digitaal raadpleegbaar, zie "bron")
Zeeland (Zeeland (incl. Committimus)) sauvegarden Koudepolder 1574
3.432
701 (NB: deze rekening loopt over de 31,5 maanden sep. 1573 - apr. 1576; digitaal raadpleegbaar, zie "bron")
Zeeland (Zeeland (incl. Committimus)) lening 1574
4.002
701 lening tot lichting van Schotse soldaten (NB: deze rekening loopt over de 31,5 maanden sep. 1573 - apr. 1576; digitaal raadpleegbaar, zie "bron")
Zeeland (Zeeland (incl. Committimus)) accijns Middelburg 1574
2.694
701 halve accijns t.b.v. het garnizoen in Middelburg (NB: deze rekening loopt over de 31,5 maanden sep. 1573 - apr. 1576; digitaal raadpleegbaar, zie "bron")
Zeeland (Zeeland (incl. Committimus)) quotisatie Vlissingen 1574
24.396
701 (NB: deze rekening loopt over de 31,5 maanden sep. 1573 - apr. 1576; digitaal raadpleegbaar, zie "bron")
Zeeland (Zeeland (incl. Committimus)) quotisatie Vlissingen 1574
6.678
701 (NB: deze rekening loopt over de 31,5 maanden sep. 1573 - apr. 1576; digitaal raadpleegbaar, zie "bron")
Zeeland (Zeeland (incl. Committimus)) schatting landlieden Walcheren 1574
6.006
701 (NB: deze rekening loopt over de 31,5 maanden sep. 1573 - apr. 1576; digitaal raadpleegbaar, zie "bron")
Zeeland (Zeeland (incl. Committimus)) leningen Zierikzee en Brouwershaven 1574
1.680
701 (NB: deze rekening loopt over de 31,5 maanden sep. 1573 - apr. 1576; digitaal raadpleegbaar, zie "bron")
Zeeland (Zeeland (incl. Committimus)) tafelhouders Middelburg 1574
1.200
701 redemptie van de tafelhouder of lombard te Middelburg (NB: deze rekening loopt over de 31,5 maanden sep. 1573 - apr. 1576; digitaal raadpleegbaar, zie "bron")
Zeeland (Zeeland (incl. Committimus)) schouwgeld Beoostenschelde 1574
1.608
701 (NB: deze rekening loopt over de 31,5 maanden sep. 1573 - apr. 1576; digitaal raadpleegbaar, zie "bron")
Zeeland (Zeeland (incl. Committimus)) contributie Zierikzee 1574
30.330
701 contributie Zierikzee in de oorlogvoering (NB: deze rekening loopt over de 31,5 maanden sep. 1573 - apr. 1576; digitaal raadpleegbaar, zie "bron")
Zeeland (Zeeland (incl. Committimus)) leningen Middelburg 1574
8.808
701 (NB: deze rekening loopt over de 31,5 maanden sep. 1573 - apr. 1576; digitaal raadpleegbaar, zie "bron")
Zeeland (Zeeland (incl. Committimus)) koopmanschappen 1574
22.608
701 van koopmanschappen op obligatie gekochte en weer doorverkochte aluin en Spaanse wol (NB: deze rekening loopt over de 31,5 maanden sep. 1573 - apr. 1576; digitaal raadpleegbaar, zie "bron")
Zeeland (Zeeland (incl. Committimus)) gemene middelen Veere 1574
27.120
701 (NB: deze rekening loopt over de 31,5 maanden sep. 1573 - apr. 1576; digitaal raadpleegbaar, zie "bron")