Overzicht bedragen per jaar

 
English | Nederlands

Chronologisch overzicht van bedragen per jaar

Alle bedragen per jaar van de post Militie in Drenthe worden getoond.

beginjaar eindjaar

In het overzicht van posten kunt u naar specifieke posten zoeken. Door op het bronnummer te klikken krijgt u gedetailleerde informatie over de bron.

Er zijn in totaal 185 bedragen gevonden.

Regio Jaar Bron Noot
Drenthe 1711
254.846
303 [twee compagnien paarden, van van Echten tot Echten en De Paschal, f.43209-11, drie compagnieen dragonders, van Bremer, van Eberstein en Van Hattenbach, f.94.977-18, 12 compagnieen te voet van van Linstouw, DeVoogt, Van Westerbeek, Edzens, Ketel, Van Dongen, Isbrandts, De Bedarrides, De Sigers ther Borch, Van Eckhardten, van Lintelo, en (overgenomen Osnabrugse troupes) Vinthus, alsmede de betaling aan de tien compagnieen van het regiment van colonel Lambert Isbrandts wegens het douceur van f.600 aan jeder capitain. f.116.658-14
Drenthe 1712
214.455
303 [twee compagnien paarden, van van Echten tot Echten en De Laschal, f.43209-11, drie compagnieen dragonders, van Bremer, van Eberstein en Van Hattenbach, f.54.586-19, 12 compagnieen te voet van van Linstouw, DeVoogt, Van Westerbeek, Edzens, Ketel, Van Dongen, Isbrandts, De Bedarrides, De Sigers ther Borch, Emmius, Van Lintelo en (overgenomen Osnabrugse troupes) Vinthus, alsmede de betaling aan de tien compagnieen van het regiment van colonel Lambert Isbrandts wegens het douceur van f.600 aan jeder capitain. f.116.658-14
Drenthe 1713
68.190
303 [In totaal 17 compagnieen, waaronder verschillende 'gelicentieerde' compagnien: de compagnie paarden vande ritmeester Louis de Paschal, en de compagnie van lieutenant colonel Wilhelm van Lintelo, en overgenomen Hessen-Casselse compagnien dragonders van Coraad Bremer, van capitain Ernt Philip van Eberstein en vancapitain Ernst Karel van Hattenbach, een overgenomen Osnabrugse compagnie van capitain Johan David Vinthus.]f.6000 douceur regiment Isbrands
Drenthe 1714
121.381
303 [In totaal 16 compagnieen, waaronder verschillende 'gelicentieerde' compagnien die voor korte tijd zijn ingehuurd: de compagnie paarden vande ritmeester Louis de Paschal, en de compagnie van lieutenant colonel Wilhelm van Lintelo, en overgenomen Hessen-Casselse compagnien dragonders van Coraad Bremer, van capitain Ernt Philip van Eberstein en vancapitain Ernst Karel van Hattenbach.]
Drenthe 1715
59.626
303 [In totaal 16 compagnieen, waaronder verschillende 'gelicentieerde' compagnien die voor korte tijd zijn ingehuurd: de compagnie paarden vande ritmeester Louis de Paschal, en de compagnie van lieutenant colonel Wilhelm van Lintelo, en overgenomen Hessen-Casselse compagnien dragonders van Coraad Bremer, van capitain Ernt Philip van Eberstein en vancapitain Ernst Karel van Hattenbach.]
Drenthe 1716
82.978
303 [In totaal 11 compagnieen. De aanritsgelden zijn ditmaal in de optelling voor het hoofdstuk opgenomen:] Den rendant heeft vervolgens betaalt aan de tien compagnieen van het regiment van den colonel van Echten tot Echten de soma van f.960, deselve geaccordeert wegens anritsgelt van 32 man boven agtien man van de gecasseerde compagnie van Batenburg overgenomen; waarmede het regiment, tot vijf man per compagnie is versterkt geworden in den jare 1714. Nog betaalt aan de tien compagnieen van het regiment van den colonel Johan van Echten tot Echten, naar aftrek van het halve douceur, zo dezelve bij avance over het jaar 1713 teveel hadden genoten, en aan de landschap weder gerestitueerd moet worden, tesamen nog de soma van f.1815, haar geaccordeert voor de monture van 20 soldaten die van jeder compagnie den 13 september 1713 zijn gelicentieerd geworden, en haar monture hebben behouden [volgen tien posten van f.181-10 elk.] Eindelijk heeft den rendant betaald aan negen compagnien van het regiment van den colonel Johan van Echten tot Echten,staande ter repartitie van dese landschap, de soma van f.900, zijnde voor iedere capitain hondert gulden, dezelve geaccordeert wegens de monture van ses van die van jeder compagnie in december 1715 zijn gecasseert geworden, en volgens ordre de volle monteringe hebben behouden.
Drenthe 1717
69.771
303 [Hier 10 compagnien tegenover 8 in 1718 en de jaren erna.]
Drenthe 1718
56.843
303  
Drenthe 1719
56.843
303  
Drenthe 1720
59.050
303  
Drenthe 1721
59.209
303  
Drenthe 1722
59.050
303  
Drenthe 1723
59.050
303  
Drenthe 1724
56.843
303  
Drenthe 1725
37.857
303  
Drenthe 1726
56.843
303  
Drenthe 1727
81.302
303  
Drenthe 1728
86.789
303  
Drenthe 1729
87.030
303  
Drenthe 1730
86.792
303  
Drenthe 1731
86.792
303  
Drenthe 1732
86.791
303  
Drenthe 1733
87.030
303  
Drenthe 1734
86.792
303  
Drenthe 1735
86.792
303  
Drenthe 1736
66.437
303  
Drenthe 1737
54.292
303  
Drenthe 1738
59.338
303  
Drenthe 1739
70.952
303  
Drenthe 1740
83.411
303  
Drenthe 1741
96.844
303 [Is het aantal paarden in de compagnie van ritmeester J.R. Van Dongenin 1741 50, in de derde maand van 1742 stijgt dit naar 84; de kosten van een lange maand gaan dan van f.1811 naar f.2855. In 1741 kost de compagnie f.15.738, in 1742 f. 22723. Ook de compagnien te voet worden gedurende deze jaren versterkt. In 1741 gaat de compagnie van Struuk van 69 naar 81 man en in 1742 verder naar 90 man. Ook voor de overige op Drenthe gerepartitieerde compagnien gaat de sterkte omhoog; dit verklaart de kostenstijging van de militie in deze jaren.
Drenthe 1742
112.905
303  
Drenthe 1743
116.757
303  
Drenthe 1744
117.076
303  
Drenthe 1745
116.757
303  
Drenthe 1746
116.757
303  
Drenthe 1747
116.693
303  
Drenthe 1748
143.248
303 [Dit is het laatste jaar dat er een compagnie paarden (van de luitenenant generaal en ritmeester Rudolph van Dongen) op de rekening staat. De compagnieen te voet zijn op volle sterkte (88 man, in de latere rekeningen 58 of 53 man).]
Drenthe 1749
100.575
303  
Drenthe 1750
103.621
303  
Drenthe 1751
101.189
303 [Na deze rekening telt het hoofdstuk 'militie' drie compagnieen te voet minder]
Drenthe 1752
81.539
303 [Het hoofdstuk bevat een rekenfout: de optelling van de maanduitkeringen van de grenadierscompagnie van de prins komt op f.8845, terwijl erf.9191-16 in de rekening staat. De grootste verandering heeft te makenmet inkrimping van het leger. Drie compagnieen te voet staan slechts tot 24 maart in de boeken en komen daarna niet meer voor.]
Drenthe 1753
75.819
303  
Drenthe 1754
75.819
303  
Drenthe 1755
75.819
303  
Drenthe 1756
76.027
303  
Drenthe 1757
75.819
303  
Drenthe 1758
34.443
303  
Drenthe 1759
75.819
303  
Drenthe 1760
76.027
303