Overzicht bedragen per jaar

 
English | Nederlands

Chronologisch overzicht van bedragen per jaar

Alle bedragen per jaar van de post Voetvolk (2) in Overijssel worden getoond.

beginjaar eindjaar

In het overzicht van posten kunt u naar specifieke posten zoeken. Door op het bronnummer te klikken krijgt u gedetailleerde informatie over de bron.

Er zijn in totaal 102 bedragen gevonden.

Regio Jaar Bron Noot
Overijssel 1744
119.610
302 De soldien van de twaelf compagnien van het regiment te voet van de generaal major Berent Bentinck van het gehele jaar ---- belopen volgensde ordinaris en extraordinaris staaten van oorlog de somma van 135.047, maer naa de mael ingevolge vorengemelde resolutien aan het selve regiment insgelijcks niet meerder als agt maenden soldie in den jare 1744 betaalt is, soo word daer voor alhier ingebragt de somma van
Overijssel 1745
134.208
302 De soldien van de twaelf compagnien te voet van wijlen de generaal major Berent Bentinck van het gehele jaar ---- belopen volgensde ordinaris en extraordinaris staaten van oorlog van dat jaar
Overijssel 1746
134.287
302 De soldien van de twaelf compagnien te voet van het regiment van de generaal major W.R. van Voorst van het gehele jaar ---- belopen volgensde ordinaris en extraordinaris staaten van oorlog van dat jaar
Overijssel 1747
105.367
302 De soldien van de twaelf compagnien te voet van het regiment van de generaal major W.R. van Voorst van het gehele jaar 1747 belopen volgensde ordinaris en extraordinaris staaten van oorlog van dat jaar de somma van 130.869, maar nademael ingevolge voorengemelde res. van R&S aanhetselve regiment insgelijks niet meerder als seven maenden soldie in1747 betaalt sijn, soo ord daervoor alhier ingebragt de somma van
Overijssel 1748
90.131
302 De soldien van de twaelf compagnien te voet van het regiment van de generaal major W.R. van Voorst bedragen volgens de bovengemelde staten van oorlog t'sedert den 1 januari tot den 9 september beide des jaers 1748 incluis de somma van
Overijssel 1749
16.395
302 De soldijen van de twee compagnien te voet van de lieutenant collonelBentinck en van de capitain van Volgstaed in het regiment van de collonel de prins van Lunenburg Bevern, bedragen over den gehelen jare ---- [lopende jaar]
Overijssel 1750
302 De soldijen van de tien compagnien van het regiment te voet van de collonel Fredrick Caerel Ferdinand prince van Brunswijk Lunenburg Bevernbedragen volgens de ordinaris staat van oorlog over den gehelen jaar ---- [lopende jaar] de somma van 74808, maer sijn alhier niet uitgetrokken, omdat in dit jaer nog niet betaalt zijn
Overijssel 1751
75.033
302 De soldijen van de tien compagnien van het regiment te voet van de collonel Fredrick Caerel Ferdinand prince van Brunswijk Lunenburg Bevernbedragen volgens de ordinaris staat van oorlog over den gehelen jaar ---- [lopende jaar]
Overijssel 1752
58.749
302 De soldijen van de tien compagnien van het tweede bataillon van hetzelve regiment bedragen over de voorsz eerste twee maanden van ---- [lopende jaar] en van de seven compagnien van hetselve bataillon ovr de overige maanden van 1752 volgens de bovengemelde staten van oorlog
Overijssel 1753
53.960
302 De soldijen van de zeven compagnien van het tweede bataillon van hetzelve regiment bedragen (na aftrek als boven) volgens de ordinarisstaat van oorlog van ---- [lopende jaar]
Overijssel 1754
53.166
302 De soldijen van de zeven compagnien van het tweede bataillon van hetzelve regiment bedragen (na aftrek als boven) volgens de ordinarisstaat van oorlog van ---- [lopende jaar]
Overijssel 1755
53.166
302 De soldijen van de zeven compagnien van het tweede bataillon van hetzelve regiment bedragen (na aftrek als boven) volgens de ordinarisstaat van oorlog van ---- [lopende jaar]
Overijssel 1756
53.290
302 De soldijen van de zeven compagnien van het tweede bataillon van hetzelve regiment bedragen (na aftrek als boven) volgens de ordinarisstaat van oorlog van ---- [lopende jaar]
Overijssel 1757
53.151
302 De soldijen van de zeven compagnien van het tweede bataillon van hetzelve regiment bedragen (na aftrek als boven) volgens de ordinarisstaat van oorlog van ---- [lopende jaar]
Overijssel 1758
53.133
302 De soldijen van de zeven compagnien van het tweede bataillon van hetzelve regiment bedragen (na aftrek als boven) volgens de ordinarisstaat van oorlog van ---- [lopende jaar]
Overijssel 1759
53.133
302 De soldijen van de zeven compagnien van het tweede bataillon van hetzelve regiment bedragen (na aftrek als boven) volgens de ordinarisstaat van oorlog van ---- [lopende jaar]
Overijssel 1760
53.312
302 De soldijen van de zeven compagnien van het tweede bataillon van hetzelve regiment bedragen (na aftrek als boven) volgens de ordinarisstaat van oorlog van ---- [lopende jaar]
Overijssel 1761
53.166
302 De soldijen van de zeven compagnien van het tweede bataillon van hetzelve regiment bedragen (na aftrek als boven) volgens de ordinarisstaat van oorlog van ---- [lopende jaar]
Overijssel 1762
53.061
302 De soldijen van de zeven compagnien van het tweede bataillon van hetzelve regiment bedragen (na aftrek als boven) volgens de ordinarisstaat van oorlog van ---- [lopende jaar]
Overijssel 1763
53.085
302 De soldijen van de zeven compagnien van het tweede bataillon van hetzelve regiment bedragen (na aftrek als boven) volgens de ordinarisstaat van oorlog van ---- [lopende jaar]
Overijssel 1764
53.003
302 De soldijen van de zeven compagnien van het tweede bataillon van hetzelve regiment bedragen (na aftrek als boven) volgens de ordinarisstaat van oorlog van ---- [lopende jaar]
Overijssel 1765
53.023
302 De soldijen van de zeven compagnien van het tweede bataillon van hetzelve regiment bedragen (na aftrek als boven) volgens de ordinarisstaat van oorlog van ---- [lopende jaar]
Overijssel 1766
53.025
302 De soldijen van de zeven compagnien van het tweede bataillon van hetzelve regiment bedragen (na aftrek als boven) volgens de ordinarisstaat van oorlog van ---- [lopende jaar]
Overijssel 1767
53.133
302 De soldijen van de zeven compagnien van het tweede bataillon van hetzelve regiment bedragen (na aftrek als boven) volgens de ordinarisstaat van oorlog van ---- [lopende jaar]
Overijssel 1768
53.312
302 De soldijen van de zeven compagnien van het tweede bataillon van hetzelve regiment bedragen (na aftrek als boven) volgens de ordinarisstaat van oorlog van ---- [lopende jaar]
Overijssel 1769
53.166
302 De soldijen van de zeven compagnien van het tweede bataillon van hetzelve regiment bedragen (na aftrek als boven) volgens de ordinarisstaat van oorlog van ---- [lopende jaar]
Overijssel 1770
53.166
302 De soldijen van de zeven compagnien van het tweede bataillon van hetzelve regiment bedragen (na aftrek als boven) volgens de ordinarisstaat van oorlog van ---- [lopende jaar]
Overijssel 1771
53.155
302 De soldijen van de zeven compagnien van het tweede bataillon van hetzelve regiment bedragen (na aftrek als boven) volgens de ordinarisstaat van oorlog van ---- [lopende jaar]
Overijssel 1772
54.915
302 De soldijen van de zeven compagnien van het tweede bataillon van hetzelve regiment bedragen (na aftrek als boven) volgens de ordinarisstaat van oorlog van ---- [lopende jaar]
Overijssel 1773
55.094
302 De soldijen van de zeven compagnien van het tweede bataillon van hetzelve regiment bedragen (na aftrek als boven) volgens de ordinarisstaat van oorlog van ---- [lopende jaar]
Overijssel 1774
55.904
302 De soldijen van de zeven compagnien van het tweede bataillon van hetzelve regiment bedragen (na aftrek als boven) volgens de ordinarisstaat van oorlog van ---- [lopende jaar]
Overijssel 1775
55.094
302 De soldijen van de zeven compagnien van het tweede bataillon van hetzelve regiment bedragen (na aftrek als boven) volgens de ordinarisstaat van oorlog van ---- [lopende jaar]
Overijssel 1776
55.245
302 De soldijen van de zeven compagnien van het tweede bataillon van hetzelve regiment bedragen (na aftrek als boven) volgens de ordinarisstaat van oorlog van ---- [lopende jaar]
Overijssel 1777
55.094
302 De soldijen van de zeven compagnien van het tweede bataillon van hetzelve regiment bedragen (na aftrek als boven) volgens de ordinarisstaat van oorlog van ---- [lopende jaar]
Overijssel 1778
55.094
302 De soldijen van de zeven compagnien van het tweede bataillon van hetzelve regiment bedragen (na aftrek als boven) volgens de ordinarisstaat van oorlog van ---- [lopende jaar]
Overijssel 1779
55.071
302 De soldijen van de zeven compagnien van het tweede bataillon van hetzelve regiment bedragen (na aftrek als boven) volgens de ordinarisstaat van oorlog van ---- [lopende jaar]
Overijssel 1780
56.019
302 De soldijen van de zeven compagnien van het tweede bataillon van hetzelve regiment bedragen (na aftrek als boven) volgens de ordinarisstaat van oorlog van ---- [lopende jaar]
Overijssel 1781
62.690
302 De soldijen van de zeven compagnien van het tweede bataillon van hetzelve regiment bedragen (na aftrek als boven) volgens de ordinarisstaat van oorlog van ---- [lopende jaar]
Overijssel 1782
60.505
302 De soldijen van de zeven compagnien van het tweede bataillon van hetzelve regiment bedragen (na aftrek als boven) volgens de ordinarisstaat van oorlog van ---- [lopende jaar]
Overijssel 1783
60.529
302 De soldijen van de zeven compagnien van het tweede bataillon van hetzelve regiment bedragen (na aftrek als boven) volgens de ordinarisstaat van oorlog van ---- [lopende jaar]
Overijssel 1784
61.274
302 De soldijen van de zeven compagnien van het tweede bataillon van hetzelve regiment bedragen (na aftrek als boven) volgens de ordinarisstaat van oorlog van ---- [lopende jaar]
Overijssel 1785
74.493
302 De soldijen van de zeven compagnien van het tweede bataillon van hetzelve regiment bedragen (na aftrek als boven) volgens de ordinaris en tweede extraordinaris staat van oorlog van 1785 met het bovengemelde douceur
Overijssel 1786
57.209
302 De soldijen van de zeven compagnien van het tweede bataillon van hetzelve regiment bedragende voor het geheele jaar ---- [lopende jaar][in de marge:] met hetgaan als voen aan de gereduceerde manschap tot rustgeld is gegeven
Overijssel 1787
67.717
302 De soldijen van de zeven compagnien van het tweede bataillon van hetzelve regiment bedragende voor het geheele jaar ---- [lopende jaar] daar onder begrepen als boven [zie postnr 0002]
Overijssel 1788
60.070
302 De soldijen van de zeven compagnien van het tweede bataillon van hetzelve regiment bedragende voor het geheele jaar ---- [lopende jaar]
Overijssel 1789
62.212
302 De soldijen van de zeven compagnien van het tweede bataillon van hetzelve regiment bedragende voor het geheele jaar ---- [lopende jaar]
Overijssel 1790
62.081
302 De soldijen van de zeven compagnien van het tweede bataillon van hetzelve regiment bedragende voor het geheele jaar ---- [lopende jaar]
Overijssel 1791
62.231
302 De soldijen van de zeven compagnien van het tweede bataillon van hetzelve regiment bedragende voor het geheele jaar ---- [lopende jaar]
Overijssel 1792
61.757
302 De soldijen van de zeven compagnien van het tweede bataillon van hetzelve regiment bedragende voor het geheele jaar ---- [lopende jaar]
Overijssel 1793
76.915
302 De soldijen van de zeven compagnien van het tweede bataillon van hetzelve regiment bedragende voor het geheele jaar ---- [lopende jaar]