Constitutionele Commissies

 
English | Nederlands

Partij van de Arbeid

Naam archiefvormer Partij van de Arbeid
Naam, varianten PVDA
Periode van bestaan 1946 - heden
Organisatie en inrichting

In 1946 opgericht als voortzetting van de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (SDAP), de Vrijzinnig-Democratische Bond (VDB) en de Christelijk-Democratische Unie (CDU) in het streven naar een politieke doorbraak. De belangrijkste organen van de partij waren het Dagelijks Bestuur, het Partijbestuur, de Partijraad en het congres; daarnaast bestonden vele commissies en werkgroepen.

Taak, activiteiten

Politieke partij.

1 
Naam archiefvormer
(Periode archief)
Partij van de Arbeid (1946-1966 (1967))
Vindplaats
(Kenmerk toegang)
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam ()
  
Meer Verberg

Naam archiefcollectie Archief PvdA
Openbaarheid beperkt
Soort toegang(en) inventaris, door Wim Leendertse en Erhan Tuskan, 2007 (met inleiding, digitaal beschikbaar)
Staatscommissies
1 
Commissie Commissie-Van Schaik
Inhoud

inv. nr. 1516. Grondwetscommissie (Com 30). 1950-1951.

Dossier van de partijcommissie met notulen, correspondentie en convocaties 1950-1951. De commissie besprak onder andere de standpunten van de partij ten opzichte van de voorstellen in het Interimrapport van de Commissie-Van Schaik en deed voorstellen voor minderheidsnota's. Leden van de commissie waren onder anderen M. van der Goes van Naters (voorzitter), J. Barents, G. van den Bergh, H.S. Bok, E. Brongersma, J.A.W. Burger, L.A. Donker, J.A. Jonkman, J. Berger, R. Kranenburg, J.H.A. Logemann, J.C. van der Oven, H.J.D. Revers, I. Samkalden, N.S.C. Tendeloo, J.J. Vorrink, G.J. van Heuven Goedhart, K. Voskuil en G.E. van Walsum.

2 
Commissie Commissie-Cals/Donner
Inhoud

inv. nrs. 1426-1428. Stukken van Commissie Parlementaire Democratie (Com 19) en de subcommissies Kiesstelsel (I), Tweekamerstelsel (II) en Contact kiezers-gekozenen (III). 1963-1970.

- inv. nr. 1426. 1963.

Dossier van partijcommissie met convocaties, notulen, documentatie en correspondentie. De commissie die zich moest bezighouden met de 'werking van de parlementaire democratie in Nederland, in het bijzonder voor wat betreft ons kiesstelsel, het tweekamerstelsel en het contact tussen kiezers en gekozenen', werd in 1963 opgericht ingevolge de wens van het partijcongres van de PvdA. J.A.W. Burger werd voorzitter, M. Albrecht secretaris, leden waren onder anderen I. Baart, J. van der Hoeven, E. Meester, F.J. Kranenburg, J.H. Scheps, J.M. den Uyl, en W.G. Verkruisen.

- inv. nr. 1427. 1964-1965.

Dossier van partijcommissie met convocaties, notulen, documentatie, concepten van rapporten en correspondentie; voorts bevat het dossier kopieën van notulen van het partijbestuur, die betrekking hebben op het rapport van de commissie. Deze rapporteerde in 1965, zodat het rapport kon worden besproken op het congres van dat jaar.

- inv. nr. 1428: Werkgroep Vernieuwing parlementaire democratie 1967-1970.

Dossier van een partijcommissie met convocaties, correspondentie, documentatie, nota's, notulen (1967). Voorts stukken van de 'werkgroep staatkundige hervorming' (1967) en nota's van F. Allema over kiesstelsels (1968-1970). Nadat de partij had kunnen discussiëren over de conclusies van het rapport van 1965 (zie inv. nr. 1427) moest de commissie opnieuw een rapport uitbrengen voor het congres van 1967. Leden van de commissie onder voorzitterschap van Burger waren nu onder anderen A. Kosto (secretaris), H. Daudt, E. Meester, I. Samkalden, E. van Thijn, J.M. den Uyl, A. Vondeling en H. Vos. Een klankbordgroep, de 'werkgroep staatkundige hervorming', moest de voorbereiding van het rapport begeleiden. Dit leidde tot de notitie 'Een stem die telt' (1967).


Algemeen:


Commissies:Archivalia:

1 
Naam archiefvormer
(Periode archief)
Partij van de Arbeid (1946-1966 (1967))
Vindplaats
(Kenmerk toegang)
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam ()
  
Naam archiefcollectie Archief PvdA
Openbaarheid beperkt
Soort toegang(en) inventaris, door Wim Leendertse en Erhan Tuskan, 2007 (met inleiding, digitaal beschikbaar)
Staatscommissies
1 
Commissie Commissie-Van Schaik
Inhoud

inv. nr. 1516. Grondwetscommissie (Com 30). 1950-1951.

Dossier van de partijcommissie met notulen, correspondentie en convocaties 1950-1951. De commissie besprak onder andere de standpunten van de partij ten opzichte van de voorstellen in het Interimrapport van de Commissie-Van Schaik en deed voorstellen voor minderheidsnota's. Leden van de commissie waren onder anderen M. van der Goes van Naters (voorzitter), J. Barents, G. van den Bergh, H.S. Bok, E. Brongersma, J.A.W. Burger, L.A. Donker, J.A. Jonkman, J. Berger, R. Kranenburg, J.H.A. Logemann, J.C. van der Oven, H.J.D. Revers, I. Samkalden, N.S.C. Tendeloo, J.J. Vorrink, G.J. van Heuven Goedhart, K. Voskuil en G.E. van Walsum.

2 
Commissie Commissie-Cals/Donner
Inhoud

inv. nrs. 1426-1428. Stukken van Commissie Parlementaire Democratie (Com 19) en de subcommissies Kiesstelsel (I), Tweekamerstelsel (II) en Contact kiezers-gekozenen (III). 1963-1970.

- inv. nr. 1426. 1963.

Dossier van partijcommissie met convocaties, notulen, documentatie en correspondentie. De commissie die zich moest bezighouden met de 'werking van de parlementaire democratie in Nederland, in het bijzonder voor wat betreft ons kiesstelsel, het tweekamerstelsel en het contact tussen kiezers en gekozenen', werd in 1963 opgericht ingevolge de wens van het partijcongres van de PvdA. J.A.W. Burger werd voorzitter, M. Albrecht secretaris, leden waren onder anderen I. Baart, J. van der Hoeven, E. Meester, F.J. Kranenburg, J.H. Scheps, J.M. den Uyl, en W.G. Verkruisen.

- inv. nr. 1427. 1964-1965.

Dossier van partijcommissie met convocaties, notulen, documentatie, concepten van rapporten en correspondentie; voorts bevat het dossier kopieën van notulen van het partijbestuur, die betrekking hebben op het rapport van de commissie. Deze rapporteerde in 1965, zodat het rapport kon worden besproken op het congres van dat jaar.

- inv. nr. 1428: Werkgroep Vernieuwing parlementaire democratie 1967-1970.

Dossier van een partijcommissie met convocaties, correspondentie, documentatie, nota's, notulen (1967). Voorts stukken van de 'werkgroep staatkundige hervorming' (1967) en nota's van F. Allema over kiesstelsels (1968-1970). Nadat de partij had kunnen discussiëren over de conclusies van het rapport van 1965 (zie inv. nr. 1427) moest de commissie opnieuw een rapport uitbrengen voor het congres van 1967. Leden van de commissie onder voorzitterschap van Burger waren nu onder anderen A. Kosto (secretaris), H. Daudt, E. Meester, I. Samkalden, E. van Thijn, J.M. den Uyl, A. Vondeling en H. Vos. Een klankbordgroep, de 'werkgroep staatkundige hervorming', moest de voorbereiding van het rapport begeleiden. Dit leidde tot de notitie 'Een stem die telt' (1967).