Constitutionele Commissies

 
English | Nederlands

Centrale Commissie voor georganiseerd overleg in Ambtenarenzaken en Salariscommissie ad-hoc

Naam archiefvormer Centrale Commissie voor georganiseerd overleg in Ambtenarenzaken en Salariscommissie ad-hoc
Naam, varianten CCGOA; Salariscommissie ad-hoc
Periode van bestaan 1919-heden
Organisatie en inrichting

De Centrale Commissie voor georganiseerd overleg in Ambtenarenzaken werd in 1919 bij KB ingesteld en ressorteerde aanvankelijk onder het ministerie van Justitie, vanaf 1933 onder het ministerie van Binnenlandse Zaken. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was de Commissie niet actief en in 1945 werd besloten de Commissie niet weer in haar vooroorlogse vorm te laten terugkomen. Terwijl men zich beraadde op een betere structuur voor de Commissie, moest er ook met het overheidspersoneel overlegd kunnen worden over de arbeidsvoorwaarden: hiervoor werd in 1945 de 'Salariscommissie ad-hoc' ingesteld. In 1951 werd de Centrale Commissie opnieuw actief en kon de Salariscommissie ad-hoc haar werk weer beëindigen. In 1954 vond de langverwachte reorganisatie van de Centrale Commissie plaats.

Taak, activiteiten

De Centrale Commissie, tussen 1945 en 1951 tijdelijk de Salariscommissie, functioneerde namens de verschillende ambtenarencentrales als gesprekspartner van de centrale overheid in zaken betreffende de rechtspositie en salariëring van overheidspersoneel.

1 
Naam archiefvormer
(Periode archief)
Centrale Commissie voor georganiseerd overleg in Ambtenarenzaken en Salariscommissie ad-hoc (1920-1945; 1951-1989)
Vindplaats
(Kenmerk toegang)
Nationaal Archief, Den Haag (2.04.61)
  
Meer Verberg

Naam archiefcollectie Centrale Commissie voor georganiseerd overleg in Ambtenarenzaken en Salariscommissie ad-hoc van het Ministerie van Binnenlandse Zaken
Openbaarheid volledig
Soort toegang(en) inventaris, 1994 (met inleiding en index)
Staatscommissies
1 
Commissie Commissie-Van Schaik
Inhoud

inv. nr. 1256: Notulen, 1950-1951.

Notulen en vergaderstukken van de 'Salariscommissie ad-hoc'. Op de vergadering van 14-12-1950 verschijnt 'herziening art. 65 van de Grondwet' op de agenda, daarna opnieuw op 8-6-1951.

2 
Commissie Commissie-Cals/Donner
Inhoud

Stukken betreffende het verstrekken van advies aan de Minister van Binnenlandse Zaken inzake alle aangelegenheden van algemeen belang voor de rechtstoestand van ambtenaren met inbegrip van de algemene regels volgens welke het personeelsbeleid wordt gevoerd, alsmede over de reorganisatie van de Centrale Commissie voor Georganiseerd Overleg in ambtenarenzaken, 1952-1989.

 

inv. nr. 808. Z 881. Grondwet, ambtenarenartikel (1976, 1978-1980).

Dossier van de CCGOA betreffende overleg met de minister over het wetsontwerp voor grondwetsherziening 'ambtenarenartikel' (Kamerstuknr. 15048): correspondentie, vooral met de minister van Binnenlandse Zaken, en notulen. De notulen betreffen enkele bijeenkomsten van de centrale commissie van de CCGOA, van een 'werkgroep AP' en van enkele informele gesprekken tussen vertegenwoordigers van de CCGOA en de minister.


Algemeen:


Commissies:Archivalia:

1 
Naam archiefvormer
(Periode archief)
Centrale Commissie voor georganiseerd overleg in Ambtenarenzaken en Salariscommissie ad-hoc (1920-1945; 1951-1989)
Vindplaats
(Kenmerk toegang)
Nationaal Archief, Den Haag (2.04.61)
  
Naam archiefcollectie Centrale Commissie voor georganiseerd overleg in Ambtenarenzaken en Salariscommissie ad-hoc van het Ministerie van Binnenlandse Zaken
Openbaarheid volledig
Soort toegang(en) inventaris, 1994 (met inleiding en index)
Staatscommissies
1 
Commissie Commissie-Van Schaik
Inhoud

inv. nr. 1256: Notulen, 1950-1951.

Notulen en vergaderstukken van de 'Salariscommissie ad-hoc'. Op de vergadering van 14-12-1950 verschijnt 'herziening art. 65 van de Grondwet' op de agenda, daarna opnieuw op 8-6-1951.

2 
Commissie Commissie-Cals/Donner
Inhoud

Stukken betreffende het verstrekken van advies aan de Minister van Binnenlandse Zaken inzake alle aangelegenheden van algemeen belang voor de rechtstoestand van ambtenaren met inbegrip van de algemene regels volgens welke het personeelsbeleid wordt gevoerd, alsmede over de reorganisatie van de Centrale Commissie voor Georganiseerd Overleg in ambtenarenzaken, 1952-1989.

 

inv. nr. 808. Z 881. Grondwet, ambtenarenartikel (1976, 1978-1980).

Dossier van de CCGOA betreffende overleg met de minister over het wetsontwerp voor grondwetsherziening 'ambtenarenartikel' (Kamerstuknr. 15048): correspondentie, vooral met de minister van Binnenlandse Zaken, en notulen. De notulen betreffen enkele bijeenkomsten van de centrale commissie van de CCGOA, van een 'werkgroep AP' en van enkele informele gesprekken tussen vertegenwoordigers van de CCGOA en de minister.