Constitutionele Commissies

 
English | Nederlands

Communistische Partij van Nederland

Naam archiefvormer Communistische Partij van Nederland
Naam, varianten CPN, Communistische Partij Holland, CPH, Sociaal-Democratische Partij, SDP
Periode van bestaan 1909-1991
Organisatie en inrichting

De partij, in 1909 opgericht als Sociaal-Democratische Partij (SDP), veranderde in 1918 na de Russische revolutie zijn naam in Communistische Partij Holland (CPH) en in 1935, toen hij een meer op Nederland gerichte koers ging varen, in Communistische Partij van Nederland. In 1991 werd de CPN opgeheven, na met de PSP, EVP en PPR te zijn samengegaan in Groen-Links. De CPN bestond organisatorisch onder andere uit een tweejaarlijks partijcongres, een partijbestuur als hoogste orgaan, een hiervan afgeleid dagelijks bestuur of 'politiek bureau' en diverse op specifieke onderwerpen gerichte ondergeschikte bureaus. Op de niveaus van districten en afdelingen bestond dezelfde structuur.

Taak, activiteiten

Politieke partij.

1 
Naam archiefvormer
(Periode archief)
Communistische Partij Nederland ((1933-) 1940-1992 (-2001))
Vindplaats
(Kenmerk toegang)
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam ()
  
Meer Verberg

Naam archiefcollectie Archief-CPN
Openbaarheid beperkt
Soort toegang(en) 'Inventaris', door Margreet Schrevel, 1994, met inleiding en supplement (2003), digitaal beschikbaar
Staatscommissies
1 
Commissie Commissie-Van Schaik
Inhoud

inv. nrs. 319. Agenda's met notulen en bijlagen van de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur. 1955-1956

In de vergadering van 3-10-1955 werd het standpunt van de partij ten aanzien van de voorstellen tot grondwetsherziening besproken; de notulen doen hiervan verslag.

2 
Commissie Commissie-Cals/Donner
Inhoud

inv. nr. 291. Agenda's, bijlagen, notulen en/of besluitenlijsten van de zittingen van het Partijbestuur. 1974-1975.

Bevat als bijlage bij de vergadering van 6-4-1974 enkele exemplaren van de nota 'Schema voor verklaring partijbestuur', waarin onder meer een standpunt wordt ingenomen ten aanzien van eventuele wijzigingen van het kiesstelsel. In de notulen van 6-4-1974 wordt aan dit stuk gerefereerd. Op 29/30-6-1974 werd een stuk van M. Bakker besproken betreffende de regeringsnota Grondwetsherziening. Zie ook inv. nr. 331; vgl. 'Verklaring van het dagelijks bestuur van de CPN', Politiek en cultuur 35 (1975), afl. 1, 45-48.

 

inv. nr. 329. Agenda's met notulen en bijlagen van de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur. 1970-1971.

In de vergadering van 10-03-1970 besprak het dagelijks bestuur de voorstellen tot wijziging van het kiesstelsel en diverse 'Aktiviteiten tegen de aantasting van het kiesstelsel'.

 

inv. nr. 331. Agenda's met notulen en bijlagen van de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur. Juli 1973-1974

In de vergadering van 10-06-1974 werd de regeringsnota Grondwetsherziening besproken. Bijgevoegd is een concept-nota voor de Kamerbehandeling van deze regeringsnota, gedateerd 7-6-1974 en een concept-nota voor het partijbestuur over de wenselijkheid tot hervorming van het kiesstelsel.


Algemeen:


Commissies:Archivalia:

1 
Naam archiefvormer
(Periode archief)
Communistische Partij Nederland ((1933-) 1940-1992 (-2001))
Vindplaats
(Kenmerk toegang)
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam ()
  
Naam archiefcollectie Archief-CPN
Openbaarheid beperkt
Soort toegang(en) 'Inventaris', door Margreet Schrevel, 1994, met inleiding en supplement (2003), digitaal beschikbaar
Staatscommissies
1 
Commissie Commissie-Van Schaik
Inhoud

inv. nrs. 319. Agenda's met notulen en bijlagen van de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur. 1955-1956

In de vergadering van 3-10-1955 werd het standpunt van de partij ten aanzien van de voorstellen tot grondwetsherziening besproken; de notulen doen hiervan verslag.

2 
Commissie Commissie-Cals/Donner
Inhoud

inv. nr. 291. Agenda's, bijlagen, notulen en/of besluitenlijsten van de zittingen van het Partijbestuur. 1974-1975.

Bevat als bijlage bij de vergadering van 6-4-1974 enkele exemplaren van de nota 'Schema voor verklaring partijbestuur', waarin onder meer een standpunt wordt ingenomen ten aanzien van eventuele wijzigingen van het kiesstelsel. In de notulen van 6-4-1974 wordt aan dit stuk gerefereerd. Op 29/30-6-1974 werd een stuk van M. Bakker besproken betreffende de regeringsnota Grondwetsherziening. Zie ook inv. nr. 331; vgl. 'Verklaring van het dagelijks bestuur van de CPN', Politiek en cultuur 35 (1975), afl. 1, 45-48.

 

inv. nr. 329. Agenda's met notulen en bijlagen van de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur. 1970-1971.

In de vergadering van 10-03-1970 besprak het dagelijks bestuur de voorstellen tot wijziging van het kiesstelsel en diverse 'Aktiviteiten tegen de aantasting van het kiesstelsel'.

 

inv. nr. 331. Agenda's met notulen en bijlagen van de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur. Juli 1973-1974

In de vergadering van 10-06-1974 werd de regeringsnota Grondwetsherziening besproken. Bijgevoegd is een concept-nota voor de Kamerbehandeling van deze regeringsnota, gedateerd 7-6-1974 en een concept-nota voor het partijbestuur over de wenselijkheid tot hervorming van het kiesstelsel.