Constitutionele Commissies

 
English | Nederlands

Nederlandse Orde van Advocaten

Naam archiefvormer Nederlandse Orde van Advocaten
Naam, varianten
Periode van bestaan 1952-heden
Organisatie en inrichting

Taakopvolger van de Nederlandse Advocatenvereniging, in 1952 (bij het van kracht worden van de Advocatenwet) in het leven geroepen als publiekrechtelijke beroepsorganisatie van alle advocaten in Nederland. De Orde staat onder voorzitterschap van een Deken.

Taak, activiteiten

De Orde stelt en handhaaft regels voor advocaten, vertegenwoordigt de belangen van deze advocaten en adviseert de overheid over beleidsvoornemens en wetsontwerpen.

Literatuur

F.W. Grosheide, Beeld en tegenbeeld van de advocatuur.  25 jaar Nederlandse orde van advocaten (Den Haag 1977) [jubileumnummer (no. 57) van het Advocatenblad.]

1 
Naam archiefvormer
(Periode archief)
Nederlandse Orde van Advocaten (1921-1970)
Vindplaats
(Kenmerk toegang)
Nationaal Archief, Den Haag (2.19.037)
  
Meer Verberg

Naam archiefcollectie Archief van de Nederlandse Advocatenvereniging en de Nederlandse Orde van Advocaten
Openbaarheid beperkt
Soort toegang(en) plaatsingslijst
Staatscommissies
1 
Commissie Werkgroep-Proeve
Inhoud

inv. nr. 320

Dit inventarisnummer, onderdeel van het bureau-archief van mr. F. baron van der Feltz (deken 1963-1967), bevat een dossier 'Commissies' met daarin onder andere stukken van een commissie 'Grondwetsherziening'. Het dossier ‘Herziening grondwet’, met codes n269 en 62i, bevat slechts een afschrift van het adviesverzoek van de minister van Justitie naar aanleiding van het verschijnen van de Proeve van een nieuwe grondwet, en twee korte brieven gewisseld tussen Van der Feltz en A.L.V. van Ingen. Hieruit blijkt dat het advies over de Proeve op 19-11-1966 door de Orde ter vergadering is besproken. Notulen van deze vergadering werden niet aangetroffen. 

2 
Commissie Commissie-Cals/Donner
Inhoud

inv. nr. 320

Dit inventarisnummer, onderdeel van het bureau-archief van mr. F. baron van der Feltz (deken 1963-1967), bevat een dossier 'Commissies' met daarin onder andere stukken van een commissie 'Grondwetsherziening'. Het dossier ‘Herziening grondwet’, met codes n269 en 62i, bevat slechts een afschrift van het adviesverzoek van de minister van Justitie naar aanleiding van het verschijnen van de Proeve van een nieuwe grondwet, en twee korte brieven gewisseld tussen Van der Feltz en A.L.V. van Ingen. Hieruit blijkt dat het advies over de Proeve op 19-11-1966 door de Orde ter vergadering is besproken. Notulen van deze vergadering werden niet aangetroffen. 

 


Algemeen:


Commissies:Archivalia:

1 
Naam archiefvormer
(Periode archief)
Nederlandse Orde van Advocaten (1921-1970)
Vindplaats
(Kenmerk toegang)
Nationaal Archief, Den Haag (2.19.037)
  
Naam archiefcollectie Archief van de Nederlandse Advocatenvereniging en de Nederlandse Orde van Advocaten
Openbaarheid beperkt
Soort toegang(en) plaatsingslijst
Staatscommissies
1 
Commissie Werkgroep-Proeve
Inhoud

inv. nr. 320

Dit inventarisnummer, onderdeel van het bureau-archief van mr. F. baron van der Feltz (deken 1963-1967), bevat een dossier 'Commissies' met daarin onder andere stukken van een commissie 'Grondwetsherziening'. Het dossier ‘Herziening grondwet’, met codes n269 en 62i, bevat slechts een afschrift van het adviesverzoek van de minister van Justitie naar aanleiding van het verschijnen van de Proeve van een nieuwe grondwet, en twee korte brieven gewisseld tussen Van der Feltz en A.L.V. van Ingen. Hieruit blijkt dat het advies over de Proeve op 19-11-1966 door de Orde ter vergadering is besproken. Notulen van deze vergadering werden niet aangetroffen. 

2 
Commissie Commissie-Cals/Donner
Inhoud

inv. nr. 320

Dit inventarisnummer, onderdeel van het bureau-archief van mr. F. baron van der Feltz (deken 1963-1967), bevat een dossier 'Commissies' met daarin onder andere stukken van een commissie 'Grondwetsherziening'. Het dossier ‘Herziening grondwet’, met codes n269 en 62i, bevat slechts een afschrift van het adviesverzoek van de minister van Justitie naar aanleiding van het verschijnen van de Proeve van een nieuwe grondwet, en twee korte brieven gewisseld tussen Van der Feltz en A.L.V. van Ingen. Hieruit blijkt dat het advies over de Proeve op 19-11-1966 door de Orde ter vergadering is besproken. Notulen van deze vergadering werden niet aangetroffen.