Constitutionele Commissies

 
English | Nederlands

Aalberse, P.J.M.

Leefjaren 1871-1948
Politieke partij / richting RKSP
Functie(s) advocaat; uitgever; hoogleraar aan de Technische Hogeschool Delft 1916-1918; minister van Arbeid 1918-1925; lid van de Tweede Kamer 1903-1916 en 1925-1937, fractievoorzitter 1931-1936; lid van de Raad van State 1937-1946
Biografische gegevens in

Biografisch portaal; PDC

Opmerkingen

Zie ook de biografie van J.P. Gribling, P.J.M. Aalberse, 1871-1948 (Utrecht 1961); J.P. de Valk en A.C.M. Kappelhof (ed.), Dagboeken van P.J.M. Aalberse, 1902-1947 (Den Haag 2006).

1 
Naam archiefcollectie
(Periode archief)
Archief P.J.M. Aalberse (1886-1948)
Vindplaats
(Kenmerk toegang)
Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen (AALB)
Meer Verberg

Naam Aalberse, P.J.M.
Openbaarheid volledig
Soort toegang(en) 'Inventaris van het archief P.J.M. Aalberse (1871-1948)', door M.L.M. van den Hombergh, Nijmegen 1992 (met inleiding en index)
Staatscommissies
1 
Commissie Commissie-Ruijs de Beerenbrouck
Inhoud

inv. nr. 1102. Verslagen van vergaderingen van de ministerraad, 1918

Bij de door Aalberse geschreven notulen van de ministerraadszitting van 2 december 1918 ligt een nota van Ruijs de Beerenbrouck over de wenselijkheid tot instelling van een staatscommissie voor grondwetsherziening en de onderwerpen die deze moet behandelen.

 

inv. nr. 1110. Ingekomen stukken van ministeries. Met kanttekeningen. Ministerie van Binnenlandsche Zaken en Ministerie van Binnenlandsche Zaken en Landbouw, 1919, 1921-1922, 1924

Bevat o.m.: brief van Ruijs de Beerenbrouck aan alle ministers over de grondwetswijziging en de wijze van verkiezing van de Eerste Kamer, 5 februari 1921; voorstellen voor de grondwetsherziening, 1921; notitie over art. 153bis Grondwet (berechting van burgerlijke gedingen door andere instanties dan de rechterlijke macht, bijvoorbeeld ten aanzien van arbeidsgeschillen, bedrijfsorganisatie, vrijwillige verzekering bij ouderdom en invaliditeit, andere sociale verzekeringen).

 

2 
Commissie Commissie-De Wilde
Inhoud

inv. nr. 1221. Agenda's voor en verslagen van vergaderingen van de staatscommissie voor [Partieele] Grondwetsherziening. Met kanttekeningen en bijlagen, 1936

Omvangrijk en vrijwel volledig ledendossier met de gedrukte stukken van de Commissie-De Wilde, de meeste met het opschrift 'Geheim': agenda's februari-mei 1936 (stencil); notulen (gedrukt) van de eerste vergadering (7-2-1936) tot en met de tiende vergadering (29-5-1936; de notulen van de vierde vergadering ontbreken); bijlagen en overige stukken; concepten van Aalberse; ambtelijke correspondentie.

 

inv. nr. 1040. Brieven, briefkaarten en circulaires ontvangen uit hoofde van zijn verschillende politieke functies. Met aan- en kanttekeningen, bijlagen en concepten en afschriften van uitgegane brieven, 1936

Bevat een concept-nota van Aalberse bestemd voor de commissie-De Wilde over het introduceren van de functie van staatssecretaris.

 

3 
Commissie Commissie-Beel II
Inhoud

inv. nr. 1292. Nota's inzake een ontwerp tot herziening van de grondwet. Met bijlagen, 1948

Zeer kritische nota van Ch.J.I.M. Welter over het ontwerp tot grondwetsherziening van 'de staatscommissie', gericht aan het bestuur van de KVP, 2-4-1948. Toegevoegd een nota (stencil) van de Utrechtse hoogleraren Suylingh en Weijer, eveneens kritisch, door Welter aan hoofdredacteur J.H.J.M. Witlox van de Maasbode gestuurd 12-4-1948. De stukken werden door Witlox aan Aalberse doorgezonden.

Opmerkingen overig

Het archief bevat tevens:

- inv. nr. 1568. Documentatie over diverse onderwerpen door Aalberse ontvangen en verzameld ten behoeve van zijn werkzaamheden. Geordend op onderwerp. Grondwetsherziening

- inv. nr. 989. Verhandeling 'Grondwets-vernieuwing. Vrijheid van drukpers. Haar bezwaren', z.j. (1 stuk)

Algemeen

Functie(s) advocaat; uitgever; hoogleraar aan de Technische Hogeschool Delft 1916-1918; minister van Arbeid 1918-1925; lid van de Tweede Kamer 1903-1916 en 1925-1937, fractievoorzitter 1931-1936; lid van de Raad van State 1937-1946
Biografische gegevens in

Biografisch portaal; PDC

Opmerkingen

Zie ook de biografie van J.P. Gribling, P.J.M. Aalberse, 1871-1948 (Utrecht 1961); J.P. de Valk en A.C.M. Kappelhof (ed.), Dagboeken van P.J.M. Aalberse, 1902-1947 (Den Haag 2006).


Commissies

Zitting in:


Betrokken bij:


Archivalia

1 
Naam archiefcollectie
(Periode archief)
Archief P.J.M. Aalberse (1886-1948)
Vindplaats
(Kenmerk toegang)
Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen (AALB)
Naam Aalberse, P.J.M.
Openbaarheid volledig
Soort toegang(en) 'Inventaris van het archief P.J.M. Aalberse (1871-1948)', door M.L.M. van den Hombergh, Nijmegen 1992 (met inleiding en index)
Staatscommissies
1 
Commissie Commissie-Ruijs de Beerenbrouck
Inhoud

inv. nr. 1102. Verslagen van vergaderingen van de ministerraad, 1918

Bij de door Aalberse geschreven notulen van de ministerraadszitting van 2 december 1918 ligt een nota van Ruijs de Beerenbrouck over de wenselijkheid tot instelling van een staatscommissie voor grondwetsherziening en de onderwerpen die deze moet behandelen.

 

inv. nr. 1110. Ingekomen stukken van ministeries. Met kanttekeningen. Ministerie van Binnenlandsche Zaken en Ministerie van Binnenlandsche Zaken en Landbouw, 1919, 1921-1922, 1924

Bevat o.m.: brief van Ruijs de Beerenbrouck aan alle ministers over de grondwetswijziging en de wijze van verkiezing van de Eerste Kamer, 5 februari 1921; voorstellen voor de grondwetsherziening, 1921; notitie over art. 153bis Grondwet (berechting van burgerlijke gedingen door andere instanties dan de rechterlijke macht, bijvoorbeeld ten aanzien van arbeidsgeschillen, bedrijfsorganisatie, vrijwillige verzekering bij ouderdom en invaliditeit, andere sociale verzekeringen).

 

2 
Commissie Commissie-De Wilde
Inhoud

inv. nr. 1221. Agenda's voor en verslagen van vergaderingen van de staatscommissie voor [Partieele] Grondwetsherziening. Met kanttekeningen en bijlagen, 1936

Omvangrijk en vrijwel volledig ledendossier met de gedrukte stukken van de Commissie-De Wilde, de meeste met het opschrift 'Geheim': agenda's februari-mei 1936 (stencil); notulen (gedrukt) van de eerste vergadering (7-2-1936) tot en met de tiende vergadering (29-5-1936; de notulen van de vierde vergadering ontbreken); bijlagen en overige stukken; concepten van Aalberse; ambtelijke correspondentie.

 

inv. nr. 1040. Brieven, briefkaarten en circulaires ontvangen uit hoofde van zijn verschillende politieke functies. Met aan- en kanttekeningen, bijlagen en concepten en afschriften van uitgegane brieven, 1936

Bevat een concept-nota van Aalberse bestemd voor de commissie-De Wilde over het introduceren van de functie van staatssecretaris.

 

3 
Commissie Commissie-Beel II
Inhoud

inv. nr. 1292. Nota's inzake een ontwerp tot herziening van de grondwet. Met bijlagen, 1948

Zeer kritische nota van Ch.J.I.M. Welter over het ontwerp tot grondwetsherziening van 'de staatscommissie', gericht aan het bestuur van de KVP, 2-4-1948. Toegevoegd een nota (stencil) van de Utrechtse hoogleraren Suylingh en Weijer, eveneens kritisch, door Welter aan hoofdredacteur J.H.J.M. Witlox van de Maasbode gestuurd 12-4-1948. De stukken werden door Witlox aan Aalberse doorgezonden.

Opmerkingen overig

Het archief bevat tevens:

- inv. nr. 1568. Documentatie over diverse onderwerpen door Aalberse ontvangen en verzameld ten behoeve van zijn werkzaamheden. Geordend op onderwerp. Grondwetsherziening

- inv. nr. 989. Verhandeling 'Grondwets-vernieuwing. Vrijheid van drukpers. Haar bezwaren', z.j. (1 stuk)