Codicologische beschrijving

 
English | Nederlands

AGH 574 – Groot register Brabant – BR-G

EL 19 – LRK 17 – Van Riemsdijk 17 – Kruisheer p. 104-105

Perkament, van middelmatige tot matige kwaliteit, ca. 37,5 x ca. 28 cm.

12 bladen, gefolieerd 1-11 (contemporaine hand); het laatste blad is niet gefolieerd. Hiervan zijn onbeschreven f. 2r onderste helft, 2v bovenste helft, 6v bovenste helft, 11v onder-[12]v.

In het register zijn de ingeschreven teksten door een contemporaine hand genummerd met romeinse cijfers I-XXIX; een moderne hand heeft de nummering 1-30 bijgeschreven. Een 15e-eeuwse hand heeft de meeste oorkonden voorzien van een opschrift.

Katernopbouw: [i] + [ii] + I(1-8) + II(9-12) + [iii] + [iv].

Folia [i]-[ii] en [iii]-[iv] zijn de papieren schutbladen.

De band en de schutbladen [i]-[ii] en [iii]-[iv] zijn niet-contemporain. Op de rug van de band: 1316 / tot / 1337 / EL 19 / Cas C (19e eeuw, evenals de notitie op f. [i]); onderaan op de rug met moderne hand het nummer 17. Op f. [i]r het opschrift: EL 19. Cas: C. / In Henegouwe Noch Brabant / Inventaris van Cornelis Oem: Folio 11 vso.

Liniëring:

f. 1r-8v: liniëring met krijt, schrijflijnen doorlopend, zijmarges dubbel afgelijnd met doorgetrokken lijnen (patroon D); op f. 3v, 5r en 8v is de rechter kantlijn enkel getrokken (patroon V), op f. 3r zijn beide kantlijnen enkel (patroon H), en op f. 6v ontbreekt de rechter kantlijn (patroon RR); in alle gevallen zijn er prikkings in de bladrand voor de liniëring, alsmede in boven en ondermarges voor de kantlijnen (steeds dubbele gaatjes, ook bij de enkele en ontbrekende verticalen).

f. 9r-[12]v: enkelvoudig getrokken kantlijnen (patroon M), met loodstift; geen prikkings.

Inhoud (met verwijzing naar de moderne nummering 1-30):
katern folia inhoud hand(en) tijd van ontstaan
f. 1r-6r 1319 okt.-1322 jan. 3B1 1326 mei 8-ws. 1331 juli 23
nrs. 1-13 (met retroactum)   naar verloren register [A]
       
f. 6v-7r 1322 okt.-1323 okt. 3B2 ws. vóór 1331 juli 23
nrs. 14-17     naar verloren register [A]
I        
f. 7v-8r 1324 jan.-mei 3D ws. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt.
nrs. 18-20     naar BR-K
       
f. 8r-9v 1328 aug. 3Q ws. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt.
nrs. 21-24     naar BR-K
       
f. 9v-10r 1328 feb.-1330 apr. 3D ws. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt.
II nrs. 25-29     naar BR-K
       
f. 10r-11r 1333 apr. 3Q ws. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt.
nr. 30     naar BR-K

De onderzijde van f. 2r en de bovenste helft van f. 2v zijn door de kopiist onbeschreven gelaten. Dat kan een teken zijn dat op deze plaats ook in de legger, het verloren primaire register [A], een breuk aanwezig was, bijvoorbeeld in de vorm van een nieuw katern. In dit geval lijkt het evenwel het meest waarschijnlijk dat de kopiist, die op f. 2r een lange Franse tekst (nr. BR 8) al na enkele regels afbrak, hier ruimte heeft open gelaten, zodat die tekst later alsnog kon worden afgemaakt. Dat zulks niet is gebeurd, zal een gevolg zijn van het feit dat de tekst in een ander register in zijn geheel is ingeschreven (nr. HE 15).

Nr. BR 14, in dit register nr. 10 op f. 5r, betreft een oorkonde uit mei 1326, die hier temidden van teksten staat uit eind 1321. Deze (korte) oorkonde zal derhalve in mei 1326 zijn geregistreerd in [A], vermoedelijk op een ruime onder- of bovenmarge, op een moment derhalve dat het primaire register BR-K al in gebruik was.