Codicologische beschrijving

 
English | Nederlands

AGH 325 – Klein register Friesland – FR-K

EL 12 – LRK 11 – Van Riemsdijk 11 – Kruisheer p. 95-96

Perkament, van middelmatige tot slechte kwaliteit, ca. 30 x ca. 21 cm (er is enige variatie in grootte tussen de katerns).

31 bladen, gefolieerd I-XXXI (contemporaine hand). Hiervan onbeschreven het grootste deel van f. 31v.

In het register zijn de ingeschreven teksten door een moderne hand met potlood genummerd 1-150.

Katernopbouw: [i] + [ii] + [iii] + I(1-8) + II(9-14) + III(15-22) + IV (23-30) + 31 + [iv] + [v].

Folia [i]-[iii] en [iv]-[v] zijn de papieren schutbladen, f. 31 is een afzonderlijk perkamenten blad.

De band en de schutbladen [i]-[iii] en [iv]-[v] zijn niet-contemporain. Het schutblad [iv] is vastgeplakt op het laatste blad 31, dat zelf weer is geplakt aan de rug van het laatste katern. Op de rug van de band (19e eeuw, evanals de notities op f. [i]): 1316 tot 1337 / EL 12 / Cas C; beneden (modern) 14. Op f. [i]r het opschrift: EL 12. Cas C. / in Henegouwen / Noch Vrieslant. / Inventaris van Cornelis Oem Folio 6.

Liniëring (deels vaag):

f. 1r- 4r: zijmarges en boven- en ondermarge afgelijnd met doorlopende dubbele streep; twee horizontale doorlopende dubbele strepen op ca. 6 à 7 cm van de boven en ondermarge (patroon P).

f. 4v-7r: als boven, maar zonder aflijning van de ondermarge (patroon Q).

f. 7v-9r: doorlopende enkele aflijning van de rechtermarge, dubbele van de linker; doorlopende liniëring (patroon R).

f. 9v-10r: als f. 4v-7r, maar met enkele aflijning van de rechtermarge (patroon S).

f. 10v-14v: als f. 7v-9r (patroon R), met loodstift.

f. 15r-31v: niet, behalve een enkele aflijning van de linkermarge f. 15r en 16r (patroon T), en een dito, blind getrokken, op f. 26v, 27v, 28v, 31v; op f. 23r is een gedeeltelijke aflijning slordig uit de losse pols getrokken.

Inhoud:

katern folia inhoud hand(en) tijd van ontstaan
I-II f. 1r-14v 1317 jan.-1324 mrt. 3D wrs. 1336 mrt.-ca. 1340 mrt.
  nrs. 1-52 (met retroacta)   naar FR-G
         
III-IV f. 15r-31v 1324 apr.-1336 sept. versch. gelijktijdig, retroacta
+ 31 nrs. 53-150 (met retroacta)    

In het gedeelte van het register dat fungeerde als primaire registratie, f. 15r-31v, zijn enkele bladzijden deels leeg gebleven (f. 23v, 24v), maar die plaatsen lijken niet op een breuk in de registratie te duiden: chronologisch lopen de hier ingeschreven oorkonden zonder onderbreking door. Waarschijnlijk is slecht perkament (doorschijnen van de voorzijde van het blad, een gat midden in) de reden om op een volgend blad door te gaan.

Gezien het (tweemaal geschreven) opschrift Vriesland/Vrieslant boven aan f. 31r, was dit blad oorspronkelijk mogelijk het eerste van een nieuw katern, dat daaruit is losgesneden toen bleek dat het niet verder zou worden gevuld.

De aantekeningen Concordatus est aan het einde van de katernen III en IV geven aan dat het kopiëren van de primiare registratie in het groot register FR-G gebeurde toen dit klein register FR-K nog niet ingebonden was. Dat het register werd geschreven voordat het werd ingebonden, is ook te zien op f. 22v, waar onderaan enige tekst in de vouw is verdwenen.