Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B AW_G_X001r_004_1 C AW_K_X001r_004_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 316 (groot register Amstelland), f. 1r, nr. 4 (wrs. 1324 mei-sept., naar A).
Opschrift:

Nerden ende Muderberch.

C: AGH 317 (klein register Amstelland), f. 1r, nr. 488 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar B).
Opschrift:

Idem.a

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 265.

Vgl. het in het register voorafgaande nr. AW 3.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaemb gravec van Henegouwend, van Hollande etc. maken cont allen luden dat van den twiste die gheweset hevet twusken den persoenre van Nerdenf van der eenre zide ende den ghebureng van Muderberchh van der ander zide alse van den tiende van Muderberghei, des zi van beiden ziden an ons bleven sien, onse segghen aldus es dat die van Muderberghej dien tiende voers. ten heilighen houden zullen met vijf goeder knapen uter prochien van Nerdenk die hem die persoenre noemen zal; jof en willen si des niet doen, so zal die persoenre die tiende houden met zeven stolen alse recht es. Ende hier mede zullen si ghesceden bliven.

In orkonde des opens briefsl bezeghelt met onsen zeghele. Ghegheven tote Aelbrechts berghem op der Elfdusend maghedenn dach int jaer ons Heren M CCC een ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum Zudensemo, Symonp de Benthemq et alios.

a
nl. Van persoene der kercke van Naerden ende vanden tienden aldaer, zoals in het opschrift bij de in het register voorafgaande oorkonde nr. AW 3.
b
Will. BC.
c
..grave C.
d
Heneg. B.
e
Holl. B; van Henegouwen van Holland ontbr. C.
f
Narden C.
g
buren C.
h
de laatste r onduidelijk vanwege een correctie B; Mudenberch C.
i
Mudenberghe C.
j
Mudenberghe C.
k
Narden C.
l
boven de regel toegevoegd C.
m
Alebrecht b'ghe C.
n
door andere hand boven de regel toegevoegd B.
o
Zuden. BC.
p
Sy. B; Sy C.
q
Bent. B; Benthē C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: de pastoor van Naarden en de buren van Muiderberg