Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A AW_K_X007r_041_1 B AW_G_X006r_041_1

A: AGH 317 (klein register Amstelland), f. 7r, nr. 525 (primaire registratie).
B: AGH 316 (groot register Amstelland), f. 6r, nr. 41 (na 1331 juli 22, wrs. vóór ca. 1336 mrt. 4, naar A).
Opschrift:

Boudijn Blondel.

Een streep door het begin van de tekst.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 184.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Wi Willaema grave etc. maken cond etc. dat wi Boudijn Blondel, onsen panetier, ghegheven hebben ende gheven mit desen brieve toit onsen wedersegghen toe omme trouwen dienst dien hi ons ende onser dochter der keyserinne ghedaen hevet ende omme verlies dat hi hadde in horen dienste XX s. ouder groterb coninx Tornoysec sjaersd, ende bewisen hem die jaerlix intenemen te sente Martijnse misse in den winterf an onsen rentemeyster van onsen lande van Aemstel, Willaemg van Ousthoirneh die dair nu rentemeyster es, jof so wie dair namaels rentemeyster wesen sal; ende ombieden him dat hise hem alle jare gheve ende sinen brief i dair of nemen van quitancien, ende mit dien brieve sullen wi hem jaerlix van also vele quiten in sine erster rekeninghe.

Ghegheven in die Haghe op den Jaersdach int jaer XXIX.

[Dienstaantekening:]

Pro littera XX s. Hollandensiumj.k

a
Will. AB.
b
got A; goter B.
c
Tor. AB.
d
jaerlix B.
e
M'tijns A.
f
11 november.
g
Will. AB.
h
Oesthoirne B.
i
hier ende zinen brief herhaald B.
j
Holl. B.
k
deze aantekening ontbr. A.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Boudewijn Blondeel, panetier