Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A BR_K_X008r_029_1 B BR_G_X009v_029_1

A: AGH 575 (klein register Brabant), f. 8r, nr. 29 (primaire registratie).
B: AGH 574 (groot register Brabant), f. 9v, nr. 25 (24) (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Die her van Mechelen.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 125 (onder het regest betreffende nr. BR 24).

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Vgl. nrs. BR 24 en 32.

Wia Florens Bairtoudb, here van Mechelec doen cond allen den ghenen die desen brief sellen sien of horen lesen dat ons Wouter Bau wittelike betaeld hevet ende verghouden twie hondert pond suarter d van mins herene weghen des gravenf van Heynnegouweng, die wilke twie hondert pond ons min here voirs. sculdich was te Kersavondeh dat nu naest leden es, alze van onsen leene, dat hi ons jaerlix plecht te ghevene; ende kennen dat onsi van den voirseyden ghelde te vollen ghenoech j ghedaen es, ende scilden dair af minen here voirs. quite, hem k alle den ghene die quitanche dair af behoeven.

In orkonscape des briefs bezeghelt med onse zeghele. Ghegheven int jaer ons Heren Mo CCCo seven ende twintich in onser Vrouwen avond dat men kersen drecht.

 

l Sub Enghebelbertom.

a
Ui A.
b
Bartoud B.
c
Machelen B.
d
hier Tornoyse (Tor.), doorgestreept A.
e
sheren B.
f
sgraven B.
g
Heynn. AB.
h
24 december.
i
dat ons gecorrigeerd A.
j
hier al, doorgestreept A.
k
hier ontbr. wel het woord ende AB.
l
het volgende door andere hand A.
m
Enghelb'to A; Engheberto B.
Oorkonder: Floris Berthout, heer van Mechelen
Destinataris: graaf Willem III