Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A CA_A_X033v_003_1

A: AGH 2144 ('Papieren cartularium'), f. [33]v, nr. [166] (primaire registratie).
Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 3. – Burgers, Rijmkroniek, p. 384-385, nr. 11.

Deze notitie is niet gedateerd, maar uit andere bronnen is de datum van uitvaardiging van de oorkonde bekend (zie de bovengenoemde edities). – De in de tekst genoemde oorkonde van Zierikzee betreft nr. CA 2.

De aantekening is niet overgenomen in het duplicaat AGH 2145; het in A ontbrekende, ten gevolge van de slechte staat van het papier, is tussen rechte haken aangevuld naar de gelijksoortige notities nrs. CA 5-6.

[Item e]ene lettere van der porte van Delf dat si den grave ontfanghen over grave ende heere, sprekende van wor[de te w]orde als[e] de let[t]ere van der porte van Ziericzee voerscreven.

Oorkonder: schepenen, Raad en gemeente van de poort van Delft
Destinataris: graaf Jan II