Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A CA_A_X041r_042_1 B CA_B_X019r_042_1

A: AGH 2144 ('Papieren cartularium'), f. [41]r, nr. [193] (primaire registratie).

Een kruis tussen het opschrift en de tekst.

B: AGH 2145 (kopie van het 'Papieren cartularium'), f. 19r, nr. 86 (1316 kort na augustus 22, naar A).
Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 63.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast; zie de Inleiding.

Zie de opmerking bij nr. CA 36.

Onderstaande tekst is uitgegeven naar A. Hetgeen daar onleesbaar is geworden vanwege de slechte staat van het papier, is tussen rechte haken aangevuld naar het afschrift B.

a Li transcris duneb lettre qu[e] mesires Florensc Berthausd reconnoist quil deleverrae a monsigneur le conte f entre chi et le jo[ur] saint Jehang qui vient prochainement toutes les lettres, les previleges et les chartres quil a u pora avoir ki toukent [u] pueent toukier as biens et a le signerie de le ville de Malines et des apertenances.

 

¶ Allen den ghoenen die desen brief zullen zien jof horen lesen, Florens Berthouth salut ende kennessen der wareit. Wi maken jui cont dat wi bel[o]ft hebben ende belovenj in goeden trouwen eenen hoeghen machtighen prence, onsen lieven here heren Willaemk, grave van Henegouwenl, van Hollantm etc., dat wi hem alle brieve, chartres ende hantvesten die wi hebben jof ghecrighen moeghen of onz toe behoren van den goede van Machelen, Neckerspoelen, Nuwelando, Heyde, Musen, Havere, H[om]beke, Leestep ende Heffeneq, ende al datter to[e] behoerd, gheven ende deilivreiren sullen tusschen hier ende sinte Jans daghe baptiste ter midden [zo]mer die naeste c[oem]t.

In oerconden desen brieve bezeglet met onsen zegle uuthanghende. Ghegheven in Zierixes int jaer ons Heren M CCC vijftiene, op den tiende dach van marten.

a
ontbr. B.
b
Cest une i.p.v. Li transcris dune B.
c
Flor. B.
d
B'thaus B.
e
ev onzeker A; livre B.
f
hier de Hanau (Han.), waarna de tekst van het opschrift afbreekt B.
g
24 juni.
h
B'thout B.
i
onduidelijk A.
j
loven B.
k
Will. B.
l
Heneg. AB.
m
Holl. B.
n
Neckerspole B.
o
Niewel. B.
p
Leest B.
q
Effene B.
r
onduidelijk A.
s
Zerixee B.
Oorkonder: Floris Berthout
Destinataris: graaf Willem III