Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B DE_G_X012v_068_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 645 (groot register Duitsland-Engeland), f. 12v, nr. 69 (wrs. vóór ca. 1336 mrt. 14, naar A).
Opschrift:

De eodem.a

Er is geen reden om te veronderstellen dat bij de datering een voorjaarsstijl is gebruikt (zie de Inleiding).

Vgl. de nrs. DE 67 en 69.

Wi Ulrich herre tzů Hanauweb bekennen unde důnc kůnt allen den dy diesen geynworthighen brif sehent, lesentd adir horent daz wire han in pangenf van dem adelen manne heren Philipse van Valkensteyn, unsierme lybem nefen, daz zimeg God ghenade unde frauen Johannen, dy etswanne waz syn elicheh wirchemi, Wiesen daz dorf unde alle die goidj die daer in ghehoren von des wirdegen wol ghebornen grafen weghen grafen Wilhelmis, grafen van Holland, unsiers ghenedegen herren, dem sy dyt vorghescrebene dorf Wiezen unde alle die guot dy daer in ghehoren uf han ghegheben, unde han dy wider von yme unde van synen erben yn unde eren erben zů eyme erben manlehe inpangenk, daz hat ůns rittere unde dy kůnschaft ghewieset daz daz dorf Wiesen unde alle die guod die daer in ghehoren besser syn wane vůnf hůndert pont Hallere.

Zů wairzeychene han wirl Ulrich vorghescreben unsirm inghesegele an dysen brif ghehanghen. Der wart geben da man salte nach Godis ghebůrt drůzenhondert jar in demn zwey unde drisegystime jare, an dem mandaghe vor onser Frauwen dach kyrzewihe.

a
nl. heer Filips van Falkenstein, genoemd in het opschrift boven het voorafgaande nr. DE 67 B.
b
de laatste letter ook leesbaar als o B.
c
hier en hierna staat de diacritische o boven de u te ver naar rechts, min of meer boven de volgende letter B.
d
l verbeterd uit b d.m.v. radering van het rechter deel van de letter B.
e
w' B.
f
aldus B voor 'empfangen'.
g
lezing onzeker B; mogelijk is zume bedoeld.
h
de eerste letter onzeker B.
i
aldus B, voor wirthin 'echtgenote'.
j
id onduidelijk B.
k
aldus B voor 'empfangen'.
l
w' B.
m
unsit B.
n
m verbeterd uit n B.
Oorkonder: Ulrich heer te Hanau
Destinataris: graaf Willem III