Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B DE_G_X015v_089_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 645 (groot register Duitsland-Engeland), f. 15v, nr. 90 (1326 sept. 12-wrs. vóór ca. 1336 mrt. 14, naar A).
Opschrift:

Jan Moyairt ende Claes Lompe.

Nrs. DE 87-99 betreffen alle oorkonden van borgstelling door de graaf voor schepen die van Zeeuwen waren gehuurd ten behoeve van de overtocht van de opstandeling Roger Mortimer en diens leger naar Engeland; zie ook nr. DE 100, alsmede nrs. PC 2, 18 en 19.

Wi Willaem grave van Heynnegouwena etc. maken cond etc. dat wi gheloven Jan Moyarde onsen dorwaerder ende Clais Lompe onsen ghersone, waer dat sake dat die cogghe dien si dien here van Mortemeerb verhuert hebben verloren worde biden here van Mortemeer jof bi zinen luden, jof datten hem die c van Engheland namen in sheren reyse van Mortemeer teser tijd, zo zouden wi hem dien cogghe ghelden XXXV°d lb.e grote; mer verloren si dien cogghe bi winde jof bi weder, bi zee jof bi zande, bi faute jof bi ghewande jof bi onbehendighen scipluden jof bi der sciplude versumenesse, zo en zoude wies niet ghelden.

In orkonde etc. Ghegheven in den Haghe up sente Pieters avonde ingaende oist int jaer van XXVI°.

[Dienstaantekening:]

Per dominum et commune consilium.

a
Heynn. B.
b
Morteme' (hierna steeds zo) B.
c
hier h, doorgestreept B.
d
de eerste X verbeterd uit een opgaande schacht B.
e
de l gecorrigeerd, de b niet afgemaakt B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Jan Moyaard, grafelijk deurwachter, en zijn knecht Nicolaas Lompen, grafelijke knecht