Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B DE_G_X016r_093_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 645 (groot register Duitsland-Engeland), f. 16r, nr. 94 (1326 sept. 12-wrs. vóór ca. 1336 mrt. 14, naar A).
Opschrift:

Noch vanden selven.a

Nrs. DE 87-99 betreffen alle oorkonden van borgstelling door de graaf voor schepen die van Zeeuwen waren gehuurd ten behoeve van de overtocht van de opstandeling Roger Mortimer en diens leger naar Engeland; zie ook nr. DE 100, alsmede nrs. PC 2, 18 en 19.

Wi Willaem grave van Heynnegouwenb etc. maken cond etc. dat wi gheloven onsen porteren van Zierixze die hier na ghescreven staen, waer dat zake dat hoer scepe die zi des heren lude van Mortemeer voirhuertc hebben verloren woirden bi dien here van Mortemeer jof bi zine luden, jof dat zi hem die van Enghelant namend in sheren reyse van Mortemeer tot teser tijd, zo zouden Jan Hoemoet zijn harinc scip ghelden met zinen ghewande VII lb. grote ende X scillinghe grote, item Coppen Zimons soens harinc scip met zinen ghewande VII pont grote; mar woirden zi verloren bi winde jof bi weder jof bi zie jof zande jof bi faute van ghewande jof bi onbehendighen scipluden jof bi der sciplude versumenesse, zone zouden wise niet ghelden. Ende alle stucken vorscreven zonder arghenlijst.

In orkonde etc. Ghegheven tote Dordrechte dies manendaghes up onser Vrouwen dach in september int jaer ons Heren M° CCC° XXVI°.

[Dienstaantekening:]

Per dominum et commune consilium.

a
nl. van scepen; zie het opschrift boven het voorafgaande nr. DE 91 B.
b
Heynn. B.
c
voir huert B.
d
m gecorrigeerd B.
e
Dordr. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Jan Hoemoet en Coppe Simonsz., poorters van Zierikzee