Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B FR_G_X014v_037_1 C FR_K_X012v_037_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 324 (groot register Friesland), f. 14v, nr. 40 (37) (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Grietman van Wildingen.

C: AGH 325 (klein register Friesland), f. 12v, nr. 40 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar B).

Gezien de plaats in het register en de daarin volgende oorkonden betreffende Friesland, uitgevaardigd rond Pasen 1323, ligt het voor de hand dat de onderhavige brief, gedateerd zaterdag na Pasen in een ongenoemd jaar, uit diezelfde periode stamt. Rond Pasen 1323 was Willem III evenwel in Middelburg, zoals blijkt uit zijn itinerarium. Daaruit valt voorts op te maken dat hij in de jaren vóór 1323 in ieder geval in 1317 en in 1322 kort na Pasen te Utrecht verbleef; uit een van die twee jaren kan de onderhavige oorkonde dan wel stammen.

Deze oorkonde zal in de periode januari-maart 1323 zijn ingeschreven in het verloren register A (tussen nrs. FR 36 en FR 38).

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Willelmusa comes Haynnonieb etc. viris discretis ac honestis gritemanno de Wildinghen et suis iudicibus, salutem cum affectu. Intelleximus vos velle nostrum opidum de Stauria ac aliquos nostros opidanos in ea commorantes infestare pro aliquibus causis, unde ipsi se dicunt innocentes. Quod si feceritis pacem et concordiam inter vos, factum apud Alcmariam, minus iuste violabitis et frangeretisc, quare vos instanter requirimus et rogamus quatinus de dicta concordia inter vos facta recordantes pro bono pacis dictum nostrum opidum ac opidanos nostros omnes sine infestatione aliqua vel molestia quiescere et sedere permittatis pacificed. Si vero aliquis rancor vel discordia regnet inter partes, libenter dabimus cuilibet parti firmum et securum conductum eundi et redeundi coram nobis causas et rationes super hoc monstrare, ut inter vos et ipsos possimus proute semper affectamus pacem et concordiam reformare. Et si ultra hoc dictum nostrum opidum seu opidanos vexaveritis, hoc nobis molestum esset corde. Valete.

Datum Traiectum sabbato post festum Pasche.

a
Will’s BC.
b
Haynn’e B; Hann. C.
c
frangeris C.
d
pacifice permittatis i.p.v. permittatis pacifice C.
e
verbeterd uit et B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: burgers van Staveren