Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A FR_K_X017v_065_1 B FR_G_X018v_065_1

A: AGH 325 (klein register Friesland), f. 17v, nr. 68 (primaire registratie).
B: AGH 324 (groot register Friesland), f. 18v, nr. 68 (65) (na 1331 juli 17, wrs. vóór 1336 mrt. 15, naar A).
Opschrift:

Dirc veren Geertruden z.

Een streep door het begin van de tekst.

Wi Willaema grave etc. maken cont allen ludenb dat wi Dieric verc Ghertrudend f.e quite scelden van zulker broeke als hi dede ane Ienen Ghereytf Aleyden soens wijfs gode, dat hi nam, dat an ons verstorven was, daer hi Jan den Keyser onsen rentemeester g ghenoech of ghedaen hevet; ende houden hem voerdmeerh alsulc als hi was eer hi mesdede an dat vorseyde goit.

In orconde etc. Ghegheven in die Haghe des saterdaghes nae sente Victorsi dach int jaer XXVo.

[Dienstaantekening:]

Per Jan den Keyser rentmeesterj.

a
Will. AB.
b
etc. i.p.v. allen luden B.
c
veren B.
d
Gheertrude B.
e
zone B.
f
Ghe’t B.
g
hier ghenoech, doorgestreept, wel omdat het woord deels om een gat in het perkament geschreven moest worden A.
h
de eerste e uit iets anders, mogelijk uit i A.
i
Victoirs B.
j
ontbr. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Dirk vrouw Geertruidsz.