Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A FR_K_X017v_066_1 B FR_G_X018v_066_1

A: AGH 325 (klein register Friesland), f. 17v, nr. 69 (primaire registratie).
B: AGH 324 (groot register Friesland), f. 18v, nr. 69 (66) (na 1331 juli 17, wrs. vóór 1336 mrt. 15, naar A).
Opschrift:

Willem van Zaenden.

Het begin van de tekst is doorgestreept. – In de marge een (modern?) kruisje.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 144.

Wi Willaema grave etc. maken cont allen ludenb dat wi bi heren Diericc van Outsorned, onsen bailiuy van Medenblec, vercoft hebben Willeme van Zaenden dat land ende huys in Zibouds kerspel dat ons ane quam van Coppijn Symons f. verboernesse, om elf pond ende vijf scellinghen Hollandsf, ende huys ende land dat ons ane quam van Bacheliers verbornesse om drie pond ende achte scellinghen Hollandsg; dit comt in somme viertien pond dortien scellinghen Hollandsh. Ende want hii ons daer of voldaen hevet bi heren Diericj vors., soe ghelove wi hem dit land vors. te waren alsmen scoudich es eyghen te waren.

In orconde etc. Ghegheven in die Haghe des manendaghes na sente Victors dach anno XXVo.

[Dienstaantekening:]

Per dominum Theodericumk de Outsornel.

a
Will. AB.
b
etc. i.p.v. allen luden B.
c
Dirc B.
d
Outshoirne B.
e
Will. B.
f
Holl. AB.
g
Holl. AB.
h
Holl. AB.
i
zi B.
j
Dirc B.
k
Th’m AB.
l
Outshoirne B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Willem van Zaanden