Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B GE_G_X010r_039_1 GE_G_X010v_039_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 620 (groot register Gelre), f. 10r-10v, nr. 39 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Twist tuysschen Zueder van Vyanen ende Jan van Luchtenberch.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 488.

Vgl. nrs. UT 121-123.

Wi Willaem grave van Henegouwena etc. maken cond allen luden dat een twist rees twischen heren Zueder van Vyanen, Jan van Luchtenberch ende haren helperen an die ene zide ende die stat van Utrecht ende horen helperen op die ander zide, dat ene wille tijds buten vreden stont, alse waer bi dat onse here die bisscop van Utrecht an ons versoeken dede in Henegouwenb dat wi dat wilden doenc vreden, waer bi dat wi omme sinen wille met onsen open brieve die stucken vreden deden, dair wi in zetten dede Heynric van der Lecke in dien brieve met heren Zueder over mids dat wi waenden dat hi heren Zueders hulper gheweset hadde, want wi niet claer en wisten op die tijd wie die stat onseit hadde, ende wi wel vonden hebben ter wareit dat Heynric van der Lecke heren d Zueders hulperen van Vyanen noch Jans van Lichtenberch niet en was; ende dat hair Zueder van Vyanen, Jan van Lichtenberch ende horen helperen an die ene zide, die stat van Utrecht ende hoir helperen op dander side, ane onsen lieven here den bisscop van Utrecht ende an ons metten zeggheren die mete ons zullen zegghen ghebleven sien van allen twie die zi onderlinghe ghehad hebben met den partien voirs., ende dat wiet noch in onse zegghen hebben.

In oirconde etc. Ghegheven te Leyden tsaterdaghes na zente Matheus dach int jaer ons Heren M CCC neghen ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem, dominum Iohannemf de Polanen, dominum Willelmumg de Duvenvoirde, Mathiam, Enghelbertumh et omnes alios.

a
Heneg. B.
b
Heneg. B.
c
geschreven boven het doorgestreepte woord eden B.
d
hier Zud, doorgestreept B.
e
diemet B.
f
Io B.
g
Will'm B.
h
Enghelb'tum B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: heer Zweder van Vianen, heer Jacob van Lichtenberg en hun helpers enerzijds en de stad van Utrecht en haar helpers anderzijds