Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B GE_G_X012v_057_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 620 (groot register Gelre), f. 12v, nr. 56 (midden 14e e., wrs. naar registratie onder graaf Willem IV).
Opschrift:

Her Jan van Cleve.

Een streep door het begin van de tekst.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 296, met verwijzingen naar nr. WI 428 alsmede naar AGH 707, f. 90v.

Deze oorkonde is, evenals nrs. GE 55-56 en 58-59, ook afgeschreven in het register van graaf Willem IV (zie nrs. WI 426-430), waarbij beide reeksen in dezelfde volgorde staan. Het is derhalve waarschijnlijk dat de afschriften in het register Gelre zijn gekopieerd naar ofwel het verloren primaire register Willem IV, of naar het nog voorhanden duplicaat daarvan. – Voor de editie van deze tekst zie nr. WI 428, waar de varianten uit het onderhavige nr. GE 59 zijn geannoteerd onder het sigle C.

Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: heer Jan van Kleef, Domdeken van Keulen