Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B KE_G_X010r_060_1 C KE_K_X011r_060_1 KE_K_X011v_060_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 255 (groot register Kennemerland), f. 10r, nr. 61 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Katrijn Dircx dochter vanden Wale Bertoutsa wijf van Assendelff.

C: AGH 256 (klein register Kennemerland), f. 11r-11v, nr. 59 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar A).
Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 118.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaem graveb etc. maken cond etc.c dat voir ons quam Boirtoudd van Aspendelf ende maecte mit onser hand Katerinene sinen wive Dierixf dochter van den Wale te hore rechte lijftocht vijftien pond Hollandsg ghelds tsaersh die hi hoir jarlix bewijst in tenemen uyt sinen ambocht van Aspendelf, dat hi van ons hout te lene, in manieren wair dat sake dat hoir yet ghebrake van hore lijftocht voirscreven an den voirnoemden ambochte, so heeft hoir Gheridi van Aspendelf sijn vader te hore lijftocht ghemakej mit onser hand dat ghebrec jaerlix in te nemen op achte ende twintich k ghers landsl, die Gheridm voirnoemdn van ons hout te lene, die gheleghen sien in Aspendelf, streckende van den veen slote toit den kaedijc ende dwers van Veren Aven slote an Vranken were; ende dese lijftocht alse voirscreven es hebben wi hoir verliet ende verlien na sede ende woente van onsen lande.

In orkonde etc. Ghegheven toit Egmonde des sonnendaghes na sente Jans dach uyt ghaende oiste int jaer ons Heren M CCCo drie ende twinticho.

a
B’touts B.
b
..grave C.
c
allen luden i.p.v. etc. C.
d
Bartoud C.
e
Kat’inen B; Kat’nen C.
f
Dier. BC.
g
Holl. BC.
h
tsyaers C.
i
Gher. BC.
j
ghemaket C.
k
hier morghen boven de regel toegevoegd C.
l
gherslands B.
m
Gher. BC.
n
voirn. C; ven’mont B.
o
XXIII deels geschreven over een direct uitgeveegd jaartal beginnend met XXX C.

Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Bartoud van Assendelft en zijn echtgenote Catharina Dirksdr. van den Wale