Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A KE_K_X013v_074_1 B KE_G_X014r_074_1

A: AGH 256 (klein register Kennemerland), f. 13v, nr. 72 (primaire registratie).
B: AGH 255 (groot register Kennemerland), f. 14r, nr. 74 (na 1331 juli 24-wrs. vóór 1336 mrt. 4, naar A).
Opschrift:

Jacob van Bakenisse.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 133.

Wi Willema grave etc. maken cont allen luden dat wi bi Janne den Keyser, onsen rentemeester van Kenemaerlandb ende van Vrieselandc, vercoft hebben Jacob van Bakenesse een half land tote Scoten ende III morghen lands in den broeke after Lisd in vryen eyghen, die ons ane quamen van Janne uter Spinde diese van ons te lene helt, omme twie hondert ende twintich lb. Hollandse, daer hi onsen rentemeester vors. of voldaen hevet, wilc half land tote Scoten gheleghen es binnen desen marken: an die noertzide Pieters land van Roelland ende Arnouds Swilden, an die zuytzide meester Symons land dat Willemf Haghen was, ende toestende streckende te halven vene. Ende waer dat sake dat wi Jacob vorseyt dit vorscreven land niet ene warendeng als recht es, ende Jan vors. niethweder te lande enei quame, zoe beloven wi Jacob van Bakenissej vors. dat wi hem genoech doen zullen van zulken ghelde als hier of gheghevenk hevet.

In orconde etc. Ghegheven in den Haghel des woensdaghes nae sente Matheus dach in anno XXIIIIo.

[Dienstaantekening:]

Per Jan den Keyser.

a
Will. B.
b
Kenem’land AB.
c
Vriesland B.
d
Lisse B.
e
Holl. AB.
f
Will. A.
g
en waerden B., de te prefereren lezing
h
niet geradeerd B.
i
en B.
j
Bakenesse B.
k
gecorrigeerd uit gheuyt A; gheghevet, verbeterd uit ghevet B.
l
Hagh’ A.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Jacob van Bakenesse