Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A KE_K_X025r_150_1 B KE_G_X022v_150_1

A: AGH 256 (klein register Kennemerland), f. 25r, nr. 144 (primaire registratie).
B: AGH 255 (groot register Kennemerland), f. 22v, nr. 150 (na 1331 juli 24-wrs. vóór 1336 mrt. 4, naar A).
Opschrift:

Wouter die Scriver.

In de marge een kruis.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 177.

Wi Willaema grave etc. maken cond etc. dat wi oirlof ghegheven hebben ende gheven Wouter den Scriver te vercoepen te vrien eyghen een voere lands dat hout XXIIII made lands, legghende in Houtric tusken Gheritb des Grovenc lande an die noirzided ende Clayse Mabelyenf zoens lande an die zuytside, item noch een were lands van XX made dat leghet in Houtric tuysken Jacopg Cedenh soens lande op die noirzide ende an die zuytside Claysi Ghertrudenj sone voirs., die hi van ons te houdene plach te rechten liene. Ende so wie so dit voirs. land jeghens hemk coept, dien zullen wijt waren alse menl vri eyghen sculdich es te waerne, sonder archlist.

In orkonde etc. Ghegheven in den Haghe op den twelfsten dach van meye int jaer ons Heren M CCC XXIX.

m Desen brief heeftn Heynric heren Dierix sone, et inde computabit domino tertiam partem.

[Dienstaantekening:]

Per Heynrico heren Dirrixp f.q.

a
Will. AB.
b
Gher. B.
c
Grouen AB.
d
noirdzide B.
e
Clais B.
f
Mabelien B.
g
Jacob B.
h
of Teden A; Oeden B.
i
Claes B.
j
Gheertruden B.
k
ontbr. B.
l
door andere hand boven de regel toegevoegd A.
m
de volgende notitie door andere hand A.
n
heest, boven de regel toegevoegd A.
o
Heynr. A; Henr. B.
p
Dierix B.
q
zone B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Wouter de Schrijver