Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A KE_K_X027v_173_1 B KE_G_X024v_173_1

A: AGH 256 (klein register Kennemerland), f. 27v, nr. 167 (primaire registratie).
B: AGH 255 (groot register Kennemerland), f. 24v, nr. 173 (na 1331 juli 24-wrs. vóór 1336 mrt. 4, naar A).
Opschrift:

Jan Persijna heere Nyclaes z. ende Jan Persijnb sijn oom.

In de marge een letter z. – In de marge onder de tekst: Concordatus.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 521.

Wi Willaemc grave van Heynnegouwend etc. maken cond etc. dat wi bi rade onser liever ende ghetrouwer lude heren Gheretse here van Vorne, burchgrave van Zeellandf, heren Ernouds van Bonllandg, heren Florens van Hamstedeh, heren Daniels van der Marwedei, maister H. van Gheldenake ende heren Willaemsj van Duvordek hebben ghegheven Janne Persinel heren Niclaism Persinsn f., houder van deser lettereno, dat goed gheheelic ende al van ons te houden te liene dat sijn vader van onsen ouders te liene helt, in aldusdanigher manieren dat ware dat sake dat hi storve sonder erfsone, dat dat goed voirnoemd soude comen op sin ouste wairlike dochterp dieq wittelic kind ware, omme menighen ghetrouwen dienst die sijn vader ons ende onsen ouderen ghedaemr heeft, ende oic in onsen dienste doit ghebleven es; ende wair oic dat sake dat Jan Persinss heren Niclayst sone Persinsu voirnoemd ghebrake sonder wittelic erfkindv, wairt sone ofte dochter, soe soude dit dicke voirnoemde goed comen op Janne Persinew sinen oem, diet med hem ontfenc van ons mid samender hand.

Ende omme dat dese ghifte voirscr. stade ende vaste blive van ons ende van onsen nacomelinghen, ende x in verhueghenessen, hebben wi dese letteren bezeghelt mid onsen zeghelen. Ghegheven tote sente Gheerden berghe op sente Jacobs avond int jaer ons Heren Mo CCCo XXXIo.

a
P’sijn B.
b
P’sijn B.
c
Will. AB.
d
Heynn. A; Heyn. B.
e
Ghe’ts B.
f
Zeell. A; Zeland B.
g
Bonll. AB.
h
Haemstede B.
i
Merwede B.
j
Will’s AB.
k
Duuorde A; Duuenvoirde B.
l
P’sine A; P’siin B.
m
Nyclaes B.
n
P’sins A; P’siins B.
o
lrēm A; lett’e B.
p
ouste wairlike dochter door een andere, contemporaine hand geschreven boven de doorgestreepte woorden dochter der ouster A; dochter der ouster B.
q
die twee maal, de eerste doorgestreept A.
r
ghedaen B.
s
P’siins B.
t
Nyclaes B.
u
P’sins A; P’siins B.
v
wittelike erfname B.
w
P’sine AB.
x
hier ewelike doorgestreept A; ewelike B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Jan Persijn, zoon van heer Nicolaas Persijn