Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A KE_K_X029r_186_1 B KE_G_X025r_186_1

A: AGH 256 (klein register Kennemerland), f. 29r, nr. 180 (primaire registratie).
B: AGH 255 (groot register Kennemerland), f. 25r, nr. 186 (na 1336 sept. 14-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Een vry brieff.

De onvolledige datering verwijst wel naar de in het register voorafgaande oorkonde nr. KE 185.

a Willemb gravec etc. maken cond etc.d dat wi Thomais Wouden f.e, Aven sijn wijf, Valken horen zone, Hildebrande horen zone ende Katherinenf hore dochter, item Thomais Oildebrands f., Gherborchg sijn h, Pelegremi hor sone, Clays hor sone, Gherijt hor sone, Alijt hor dochter ende Achtej hor dochter, die onse dienst lude waren, vry gheven van deser tijt voirwaird, het en ware dat si hem naemails verdieden, om XXXVI lib. Hollandsk, dar si Henric heren Dierixl sone, onsen rentemeester, ghenoech of ghedaen hebben tot onser behouf.

In orkonde etc. Ghegheven int jair ende upm den dach vornoemd.

a
hier Wi B.
b
Will. B.
c
..grave B.
d
allen luden i.p.v. etc. B.
e
sone B.
f
Kath’inen A; Kat’nen B.
g
Gherburch B.
h
hier wijf B.
i
Pelegrim B.
j
Aechte B.
k
Holl. AB.
l
Dier. B.
m
u A; up B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Thomas Woudenz., zijn echtgenote Ave, en hun kinderen, en Thomas Oldebrandsz., zijn echtgenote Gerburch, en hun kinderen