Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B NH_G_X002r_006_1 NH_G_X002v_006_2 C NH_K_X002r_006_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 2r-2v, nr. 6 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Den cloester van Loesdunen.

C: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 2r, nr. 6 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Abdisse ende convent van Loesdunen.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 164, ad 1316 januari 6.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaema grave van Henegouwenb etc. maken cond allen luden dat wi ghegheven hebben ende gheven in rechter aelmosenen religiosenc luden der abbedissend ende den conventee van f Loesdunen al dat goed dat Claisg Costersh was uter Haghe, beyde land ende husinghe ende al sine andere tilhave in alsulkeni besitte alstj Claisk die Costere voerseit besat, in diere manieren dat si mire vrouwen mire zuegher jaerichtide doen zullen ewelike, ende mijns heren mijns vader ende miere vrouwen mire moeder, daer God die siele of hebben moet; ende hier bi sal dit voerseide cloester onsen dienst besetten an enen man daer wi zeker an sien ons te dienen van dienl erve, in alre maniere alse onse goede luden ons dienen die wonen twisken Moersloet ende onser woninghe in denm Haghe, entie selve man sel wonachtich wesen binnen desen palen voers.

Ende omme dat wi willen dat dese voerseyde dinghen vast ende ghestade bliven, so hebben wi desen brief bezeghelt met onsen zeghele uuthanghende. Dit was gedaen int jaer ons Heren alsmen scrief Sijn incarnacienn M CCC ende zestiene in Dertiendaghe.

a
Will. BC.
b
Heneg. B; Heyn. C.
c
het woord om een gat in het perkament heen geschreven C.
d
ambedissen C.
e
cōnente B.
f
hier Loesdolen, geëxpungeerd C.
g
Claes C.
h
lezing van de eind-s niet geheel zeker; in tweede instantie tussengeschreven B.
i
alsulker C.
j
als C.
k
Claes C.
l
desen C.
m
die C.
n
alsmen ... incarnacien ontbr. C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: abdis en klooster van Loosduinen