Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B NH_G_X005v_024_1 C NH_K_X004r_024_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 5v, nr. 24 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Airnt Vrederix z.

In de marge een kruis.

C: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 4r, nr. 24 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Airnt Vrederix zoon.

In de marge: Nota. – In de marge, door de 15e-eeuwse hand van de opschriften: Florijs van Jutfaes. – Aan het einde van de tekst in de marge een horizontale streep.

Deze ongedateerde notitie zal, gezien haar plaats te midden van een chronologisch gerangschikte groep groep oorkonden uit de tweede helft van januari 1317 (nrs. NH 18-25), wel in dezelfde periode zijn te plaatsen. Dat geldt dan mogelijk ook voor de beleningen aan de twee personen die in de optekening worden genoemd. Het is onzeker of die rechtshandelingen ooit zijn neergelegd in de vorm van een of meer oorkonden.

Dit sien des graven lene ende sine manne die hier na ghescrevena staen.b

Arnoud Vrederix sone van der Dubbe heft ontfanghen van den grave een acker lands die leghet op den Nuwen vene; item ene morghen lands die leghet in die Provostie in Blocke land; item int bisdom heft hic ontfanghen ene hoeve lands ende een huus daer op staende in Hedekend dorp.

Item Florens van Jutfaes heeft ontfanghen XVIII lb. Hollandse uter toelne van Niemens vreent; item XX lb. sjaers uter tienden van den Nuwen venef; item XII lb. sjaers uten Hovedijcg; item XX morghen lands in den Ketel.

a
bescreven C.
b
Dit sien ... staen in de marge B.
c
ontbr. C.
d
door een andere hand verbeterd uit Hekeden B.
e
Holl. BC.
f
ven C.
g
Hovendijc C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Arnoud Frederiksz. van der Dubbe; Floris van Jutphaas