Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B NH_G_X010r_056_1 C NH_K_X008v_056_1 NH_K_X009r_056_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 10r, nr. 58 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).

In de rechtermarge, door een 15e-eeuwse hand: Die stede van tsGravenzande.

C: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 8v-9r, nr. 56 (wrs. ca. 2e kwart 14e eeuw, naar A).
Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 217 (editie van de volledige oorkondetekst, naar 'MS. Privilegien van 's Graavensande, van den Heere C. Backer, Oudschepen te Amsterdam', gedateerd 'op ten Heyligen Cruys avondt').

Vgl. nrs. NH 54-55, 57-58.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Item hevet mijn here bi ziere letter verpacht in enen eweliken pachte der ghemeenre poirte van sGravenzandea die molen ende dien wint van den ambocht van sGravenzandeb omme XXXVc lb. Hollandsd grosso proe VIII d. te betaelne jaerlix, die ene helft te Paeschen Zandmarct ende die ander helft te herft Zantmarctf; ende so wie g daer niet en moele, die verboirde X s.h Hollandsi jeghens mijn here, ende die zal die scoute in panden als hies vermaent word van den scoute.

Ghegheven in die Haghe feria quinta post nativitatem beate Marie anno XIXo.

[Dienstaantekening:]

j Per Enghelbertum receptorem Noirthollandiek.

a
sGraven zande C.
b
sGraven zande C.
c
verbeterd uit XXV BC.
d
Holl. BC.
e
ontbr. C.
f
horstZantmarct C.
g
hier so C.
h
verbeterd uit lb. BC.
i
Holl. BC.
j
ontbr. C.
k
Noirdholl. C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: de gemene poort van 's-Gravenzande