Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B NH_G_X010r_057_1 C NH_K_X009r_057_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 10r, nr. 59 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).

In de rechtermarge, door een 15e-eeuwse hand: Die selve stede.

C: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 9r, nr. 57 (wrs. ca. 2e kwart 14e eeuw, naar A).

Aan het einde van de tekst in de marge een horizontale streep.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 217-218.

De tekst van de oorkonde waarvan deze notitie een samenvatting is, staat in de onderhavige registers in extenso afgeschreven onder nr. NH 36; daaraan is ook de bovenstaande datering ontleend. – Vgl. ook nrs. NH 54-56 en 58.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Item hevet mijn here ene letter bezeghelt mitter ghemeenre poirte zeghel van sGravenzandea dat si mijn heren jaerlix ghelovenb te betalen van der molen c sGravenzanded die si in enen erfpacht ghenomen hebben XXXVe lb. Hollandsf sjaers te betaelneg, die ene helft te PaesZandemarcth ende dandre helft te herftZandmarcti, in ghereden ghelde jof pande den derden penning beter; ende betaelden si niet therenj tide, wat scade jof wat coste dat die rentemeyster jof sine boden daer af deden, dat souden si oprechten tsijns selfs segghen, sonder arghenlist.

Datum ut supra.

Hec littera est in Hagha sub Enghelberto.

a
sGraven zande C.
b
ghe bovengeschreven B; loven C.
c
hier ontbreekt wel iets als ende die wint binnen tambocht van BC.
d
sGraven zande C.
e
de laatste drie cijfers gecorrigeerd B; XXV, gecorrigeerd uit XXII C.
f
Holl. BC.
g
van der molen ... betaelne in de marge bijgeschreven C.
h
PaesZantmarct C.
i
herstZantmarct C.
j
te haren, met vóór haren een letter uitgekrabt en te erboven geschreven C.
Oorkonder: de gemene poort van 's-Gravenzande
Destinataris: graaf Willem III