Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B NH_G_X014v_082_1 C NH_K_X015v_082_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 14v, nr. 83 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).

In de rechtermarge: Van Jan Oudijns sone.

C: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 15v, nr. 81 (wrs. ca. 2e kwart 14e eeuw, naar A).

Aan het einde van de tekst in de marge een horizontale streep.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 87.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaema grave van Henegouwenb, van Hollandc etc. maken kont allen luden dat die vierdalf acker lands, een zeventiended deel van enen halven acker min, die seren Pieters Kempene waren ende Hughen sinen broeder hadde ghegheven bi zinen vrien wille, ende die gheleghen sijn tusken Vranken Heynen soens land an die enen zide ende Gheraerdsf Vranken soens land an die ander zide in onsen ambocht tote Haeswaerdwoude, an ons ghecomen sijn met allen rechte dat recht es na den rechte van den rechte alse overmids broeke ende misdaet die here Pieter voerseyd ende Hughe sijn broeder jeghens ons hadden ghedaen, wilc land also heel alst gheleghen es in den ambocht voerseyd Jan Oudijns sone ghecoft hevet tyeghens heren Heynric Spikerg, provisoer ende deken van Rijnlandh, ende tieghens Enghebrecht van Voerscoten, onsen renthemeyster van Noirdhollandi, alse van onsen weghen; waer omme dat wi den voerseyden Janne Oudijns sone met deser lettre ene vrie ghifte gheven van den voerseyden lande, ende hem te waren ende sinen nacomelinghen te mans leven ende te lands leghere, alsmen een vri erve dat eyghen es scoudich es te waren, sonder al arghenlist.

Ende omme dat wi willen dat alle dese voerscreven reden stade ende vast bliven ewelike van ons ende van onsen nacomelinghen, so hebben wi dese lettre open bezeghelt met onsen zeghele. Ghegheven int jaer ons Heren M CCC ende twintich des donresdaghes na onser Vrouwen daghe te midden oeste.

[Dienstaantekening:]

j Per dominum Zudensemk, Jan de Polanenl et Enghelbertum.

a
Will. C.
b
Heneg. BC.
c
Holl. BC.
d
de door een andere hand bovengeschreven B; zeventien C.
e
em op rasuur B; knapen C.
f
Gher'ds C.
g
Spikier? C.
h
n gecorrigeerd B; ijn gecorrigeerd C.
i
Noirdholl. BC.
j
ontbr. C.
k
Zuden. BC.
l
Polan. C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Jan Oudijnsz.