Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B NH_G_X023r_139_1 C NH_K_X028v_139_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 23r, nr. 143 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Andries Wittekijn eygendom.

C: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 28v, nr. 138 (wrs. ca. 2e kwart 14e eeuw, naar A).

Aan het eind van de tekst in de marge een horizontaal streepje.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 107.

Vermoedelijk is ofpacht te lezen als 'hofpacht', en dient overdrach te worden opgevat in de betekenis van 'erfpacht'; beide woorden staan hier dan voor de huur of pacht van een huis of hofstede.

Vgl. nr. NH 561, een oorkonde met een tot op grote hoogte gelijkluidende tekst, uitgevaardigd op 1333 september 21.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaema grave van Henegouwenb, van Hollandc etc. maken kond etc. dat wi Henricd den valkenare van den Vliete oirlof ghegheven hebben te vercopen te vrien eyghen Andrijs Wittekijn sijn huys tote Schidammee dat hi van ons held te liene, dat Willaemsf Costers was, staende an die noirdzide van der strateg van Schiedamme, in manierenh dat ons Andriesi Wittekijn voerscrevenj jaerlix betalen sal alsulken ofpacht alse ons thuys voers. sculdich es ende men ons altoes elkes sjaersk betaelt hevet; ende tote den huze voers. so zal Andries voers. hebben toverdrach dattel huze toe behoird dat gheleghen es an die zuytside van der stratem.

In orkonde desen brieven etc. Ghegheven in die Haghe op sinte Pieters dach inghaende oist int jaer ons Heren M CCC twie ende twintich.

a
Will. C.
b
Heneg. BC.
c
Holl. B; van Holland ontbr. C.
d
Heynric C.
e
Sciedamme C.
f
Willaens B.
g
r onleesbaar vanwege een correctie B.
h
manierem C.
i
Andrijs C.
j
in screven gecorrigeerd B.
k
jaers C.
l
dat- | te B; dat te C.
m
r gecorrigeerd B.
n
desen brieve ontbr. C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Andries Wittekijn